Na správnom výbere inkontinenčnej pomôcky záleží

Inkontinenčné pomôcky, ktoré sa jednoduchšie používajú, šetria čas aj námahu pri ich výmene a zároveň zvyšujú spokojnosť používateľa.

Sprievodca výberom produktov

Štúdie ukazujú, že absorpčné nohavčiky s rýchloupevňovacím pásom sa jednoduchšie používajú ako klasické plienkové nohavičky alebo produkty zložené z dvoch častí1. Jednoduchšia použiteľnosť pomôcky znamená vyššiu skutočnú hodnotu, ako napríklad: 

Až o 13 týždňov ročne viac času pre opatrovateľov2
Produkty s najvyšším celkovým skóre efektivity zabezpečujú značné ušetrenie času počas výmeny produktu. Opatrovatelia tak majú viac voľného času, ktorý môžu venovať kvalitnejšej práci alebo sami sebe.
 
Až o 9 týždňov ročne menej času stráveného v predklone2
Produkty s najvyšším celkovým skóre efektivity zabezpečujú značné zníženie fyzickej námahy opatrovateľov počas výmeny produktu. To zase zníži dobu práceneschopnosti a náklady na zastupujúci personál.
 
Zvýšenie spokojnosti opatrovateľa2
Produkty s najvyšším celkovým skóre efektivity zvyšujú spokojnosť opatrovateľa a prispievajú k celkovému zlepšeniu pracovnej atmosféry. 

Nohavičky TENA Flex a TENA Pants majú najvyššie celkové skóre efektivity

Absorpčné nohavičky s rýchloupevňovaím pásom TENA Flex a naťahovacie nohavičky TENA Pants získali vyššie celkové skóre efektivity ako produkty v tvare klasických plienkovýh nohavičiek TENA Slip a vkladacie plienky TENA Comfort kombinované s fixačnými nohavičkami3.
 
Pozrite si film a všimnite si rozdiely.
Infografika TENA efektívna starostlivosť

Metodológia výskumu efektívnej starostlivosti

Štúdia uskutočnená inštitútom RISE Research Institutes of Sweden (Švédsky výskumný inštitút) v spolupráci so značkou TENA4.
 
Optimálny výber je metóda hodnotenia produktu akceptovaná v mnohých výskumných odvetviach. Meria, do akej miery produkt prispieva k efektivite, účinnosti a spokojnosti pri použití v reálnom živote5.
 
Typy výmen
Skúsení opatrovatelia merali použiteľnosť produktu pri jeho výmene pri ležiacom aj stojacom používateľovi.

Typy testovaných produktov
Boli testované štyri typy inkontinenčných pomôcok: s upínaním, naťahovacie nohavičky, plienkové nohavičky a vkladacie plienky kombinované s fixačnými nohavičkami.
 
Metrika použiteľnosti
Produkty boli hodnotené vzhľadom na časovú náročnosť pri ich výmene, na fyzickú záťaž opatrovateľa pri ich výmene a na celkovú spokojnosť opatrovateľa.

Referencie

1New usability study proves product type matters (Nová štúdia efektívnosti dokazuje, že na výbere správnej pomôcky záleží), J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(5):456-464
2Zaznamenané údaje Essity 2017. Referenčný prípad: 50 závislých klientov používajúcich tri produkty za deň počas 365 dní v roku.
3Parent, A.S. (2016) Management for containment (Manažment kontroly): Prehľad aktuálne poskytovanej starostlivosti pri inkontinencii. Global Forum of Incontinence (Globálne fórum o inkontinencii). 30. marec 2016.
4RISE Research Institutes of Sweden je plne vo vlastníctve Švédska.
5International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu), 1998.