GLOSÁR

Slovník pojmov

Dodatočný únik po močení

Nastáva vtedy, keď pár kvapiek moču unikne aj po tom, ako ste boli na toalete, dokonca aj ak ste „počkali a otriasli“. Poznáme dva typy dodatočného úniku po močení, v angličtine známe aj ako „post-micturition dribble“ a „terminal dribble“. K dodatočnému úniku po močení dochádza preto, že močový mechúr sa pri močení úplne nevyprázdni. Moč sa namiesto toho hromadí v močovej rúre vedúcej z močového mechúra.

Tento stav je bežný aj pri zväčšenej prostate alebo oslabenom svalstve panvového dna.

Inkontinencia

Inkontinencia sa definuje ako nepriaznivý stav nedobrovoľného úniku moču.

Inkontinencia – slová a pojmy

Trpíte vy alebo vaši blízki inkontinenciou? Bližší popis jednotlivých pojmov nižšie vám pomôže zorientovať sa v zdravotnom stave a súvisiacich výrazoch s únikom moču.

Liečba inkontinencie

Existuje mnoho druhov odporúčanej liečby inkontinencie. Jedným druhom liečby je zásah do životného štýlu, ako napríklad cvičenie močového mechúra alebo precvičenie svalstva panvového dna (PSPD), ktorým sa posilní svalstvo panvového dna. Pomôcť často môže aj zmena príjmu tekutín, návyky pri vyprázdňovaní alebo úbytok hmotnosti. K iným druhom liečby patria liečivá, pomôcky pri inkontinencii alebo operácia. Chirurgický postup sa odporúča iba po dôkladnom zhodnotení a po neúspešných menej invazívnych možnostiach liečby. Vždy sa odporúča dostať riadne hodnotenie, aby sa zistila presná príčina močovej inkontinencie. Osoba, ktorá zvažuje operáciu, by mala poznať potenciálne riziká, ako aj očakávaný prínos postupu, podobne ako pri iných chirurgických zásahoch. Pri iných druhoch liečby, ako sú zásahy do životného štýlu alebo liečivá, by sa mali používať pomôcky na inkontinenciu v podobe absorpčných inkontinenčných produktov. Pomôcky na inkontinenciu by sa mali používať aj v prípade, keď tieto spôsoby liečby nie sú účinné.

Močenie

Úkon močenia (zbavovanie sa moču alebo vymočovanie).

Močová stresová inkontinencia

Stresová inkontinencia označuje nepriaznivý stav nedobrovoľného úniku moču pri vynakladaní úsilia, fyzickej námahe alebo pri kýchaní, či kašli. Zvierač alebo svalstvo panvového dna a väzy, ktoré podporujú močový mechúr, sú príliš slabé na to, aby udržali moč.

Nadmerná inkontinencia

Ak máte stály alebo prerušovaný prúd moču, môžete mať nadmernú inkontinenciu. Zvyčajne ju spôsobuje niečo, čo prekáža prúdu moču, čím zapríčiňuje pretekanie močového mechúra a potom únik moču.

Nadmerne aktívny močový mechúr

Nadmerne aktívny močový mechúr je symptómom definovaný stav, ktorý charakterizuje naliehavosť močenia, s naliehavou močovou inkontinenciou alebo bez nej, zvyčajne so zvýšenou frekvenciou cez deň a v noci.

Naliehavá inkontinencia

Ak máte stály alebo prerušovaný prúd moču, môžete mať nadmernú inkontinenciu. Zvyčajne ju spôsobuje niečo, čo prekáža prúdu moču, čím zapríčiňuje pretekanie močového mechúra a potom únik moču.

Oslabenie močového mechúra

Oslabenie močového mechúra je termín, ktorý sa bežne používa ako synonymum inkontinencie, a označuje akýkoľvek nedobrovoľný únik moču. Aj keď je oslabenie močového mechúra zvyčajne používaný termín, nie je medicínsky správny, pretože príčina úniku nesúvisí so slabým močovým mechúrom, ale s tým, čo sa nazýva symptómy dolného močového traktu (LUTS).

Prostata

Žľaza u mužov, ktorá sa nachádza pod močovým mechúrom. Prostata vylučuje tekutinu pri ejakulácii. U starších mužov často dochádza k tomu, že žľaza sa začne rozrastať a môže blokovať močovú trubicu. Príznakom je potom slabý prúd moču, známy aj ako problémy s vyprázdňovaním močového mechúra alebo neúplné vyprázdnenie močového mechúra.

Svalstvo panvového dna

Svalstvo panvového dna (alebo panvové svalstvo) je skupina svalov vnútri panvy, ktoré tvoria dno medzi nohami. Nachádzajú sa medzi lonovou kosťou (vpredu) a telesom chrbtice (vzadu). Oslabenie týchto svalov môže viesť k problémom, ako je napríklad močová inkontinencia, a ak je postihnutý sval zvierača konečníka, k fekálnej inkontinencii.