Hematúria a hematospermia – častá prítomnosť krvi v moči u mužov

Choroby močových ciest ako hematúria a hematospermia sú síce zriedkavejšie než ochorenia srdcovo-cievneho systému, tráviacich ústrojov alebo dýchacích ciest, no často o to zákernejšie. 

Okrem primárneho poškodenia môžu byť močové cesty a obličky postihnuté aj druhotne, vplyvom iného systémového ochorenia. Najčastejším príznakom, s ktorým sa stretávajú urológovia, je prítomnosť krvi v moči pacienta – tzv. hematúria.

Hematúria ako urologický problém u mužov

Poruchy močenia a ochorenia močových ciest sú typickou systémovou diagnózou, a preto lekári vždy pátrajú po príčine a snažia sa vylúčiť všetky závažné ochorenia, ktoré by k nim mohli viesť. Základné vyšetrenia močových ciest u mužov sú neinvazívne a dostupné aj cestou praktického lekára. Pokiaľ je muž s výsledkami odoslaný k špecialistovi – urológovi, dokáže to výrazne urýchliť konečnú diagnózu. Najdôležitejšou vyšetrovacou metódou pri stanovení ochorenia obličiek a močových ciest je vyšetrenie moču.

Mužský reprodukčný systém

Reprodukčná sústava muža je rovnako ako u ženy prirodzenou biologickou súčasťou ľudského organizmu. Jej úlohou je zabezpečiť tvorbu pohlavných hormónov a tiež realizáciu pohlavného spojenia. Močová rúra u muža preto neslúži iba na vylučovanie moču, ale tiež ejakulátu, preto je súčasťou reprodukčnej a močovej sústavy zároveň. Močová rúra je dutý trubicový orgán, ktorý sa začína v močovom mechúre a ústi na konci žaluďa. Všetky časti mužskej reprodukčnej sústavy môžu ohrozovať rôzne typy chorôb.

Najčastejšie problémy močových ciest u mužov

K najčastejším problémom u mužov patria pocity pálenia a rezania v oblasti močovej rúry, bolesti močového mechúra spojené s poruchami močenia, zmeny kvality a množstva moču, slabý prúd moču, prerušované a prímesi krvi alebo hnisu v moči pri zápalových ochoreniach. 

K rozšíreným urologickým ochoreniam patrí aj výskyt kameňov v močových cestách. Nebezpečná je tiež anúria, keď sa zastaví tvorba moču úplne a chorému sa vôbec nenapĺňa močový mechúr. V niektorých prípadoch dokáže mužov vystrašiť prítomnosť krvi v ejakuláte, čo však, našťastie, nie vždy musí vypovedať o závažnejšom zdravotnom probléme.

Anúria – slabý prúd moču a úplné zastavenie močenia

Anúria, alebo zastavenie močenia, predstavuje závažný zdravotný problém, ktorý môže viesť až k zlyhaniu obličiek. Za anúriu sa považuje menej ako 100 ml moču za deň. Jej nebezpečenstvo spočíva predovšetkým v tom, že vylučovanie moču slúži na odstraňovanie splodín z organizmu a tiež udržiavanie stabilného vnútorného prostredia. 

Za zmenšením množstva moču sa často skrýva dehydratácia. U mužov môže anúriu spôsobovať aj zväčšenie prostaty, ktorá tlakom na močovú trubicu dokáže narušiť odtok moču. K zastaveniu močenia teda môže dôjsť aj pri nezávažnom zväčšení prostaty alebo pri opuchu tkaniva prostaty vplyvom zápalu. Poruchy vylučovania moču a zastavenie močenia môžu byť spôsobené aj upchatím močovodu močovými kameňmi.

Cystolitiáza – močové kamene

Kamene v močových cestách vznikajú na základe tvorby drobných kryštálov solí alebo minerálnych látok, ktoré sa za normálnych okolností vylučujú močom. U mužov, ktorí majú sklon k tvorbe močových kameňov, sa v moči nachádza viac látok, z ktorých sa kamene dokážu vytvoriť. Drobné kryštáliky sa tak začnú spájať, formovať, až dôjde ku vzniku kameňa. 

Ak sa kamene nachádzajú v močovom mechúre, hovoríme o cystolitiáze, postihnutá však môže byť aj oblasť ľadvín, močovod a močová trubica. Kamene sa prejavujú kolikovitými bolesťami a častým nutkaním na , ktoré býva bolestivé. K dôležitým pravidlám pri močových kameňoch patrí snaha o zvýšený príjem tekutín a pravidelné vyprázdňovanie, aby sa moč nekoncentroval.

Hematúria a hematospermia – prítomnosť krvi v moči a ejakuláte

Častým prejavom postihnutia močovo-pohlavných ciest je hematúria – prítomnosť krvi v moči. Väčšinou ju vyvoláva infekcia obličiek alebo močových ciest, úraz alebo veľká fyzická námaha, ale môže byť tiež súčasťou zápalu prostaty alebo nádorového ochorenia. 

Z pohľadu lekára sa odlišuje krv v moči, ktorá je viditeľná – makroskopická, mikroskopickú hematúriu dokáže preukázať iba vyšetrenie moču a močového sedimentu. Krv v moči, pochádzajúca z močového mechúra, sa vyskytuje pri nádoroch, problémoch s prostatou a tiež pri močových kameňoch. Liečba štandardne prebieha podávaním antibiotík, ale, samozrejme, vždy prebieha individuálne na základe diagnostiky.

Mnoho mužov sa počas života, niekedy už aj v mladom veku, stretne s prítomnosťou krvi v ejakuláte. Hematospermia sa zvykne často sama upraviť a práve u mladých mužov do 40 rokov zvyčajne nepredstavuje vážny problém. Krv, hlien a ďalšie prímesi u mužov vo vyššom veku však treba riešiť s odborníkom, pretože vekom sa zvyšuje riziko výskytu rakoviny prostaty a iného závažného ochorenia. 

K najčastejším dôvodom, ktoré vedú k prítomnosti krvi v semene, patria infekcie a zápaly močovej trubice a prostaty, zranenie alebo následok medicínskeho zákroku, ďalej cudzie telesá v rozmnožovacej sústave, ktoré spôsobujú blokácie, a výsledkom môže byť drobné poškodenie krvných ciev. Zafarbenie ejakulátu sa spája aj s rakovinou semenníkov alebo močového mechúra. Liečba sa odvíja od príčiny výskytu krvi v ejakuláte. Niekedy môžu stáť v pozadí aj sexuálne prenosné infekcie. Lekár sa preto informuje na intímny život pacienta, vyšetrí genitálie, preverí prípadný opuch prostaty, pričom platí, že čím je muž starší, tým by malo byť vyšetrenie podrobnejšie.

Onkologickí pacienti a zmena funkcie vyprázdňovania

Nádory močového mechúra vznikajú z buniek sliznice. Práve krv v moči je jedným z prvých a najčastejších príznakov tohto ochorenia. Krv v moči nemusí byť prítomná trvale, preto je potrebné neuspokojiť sa s tým, že sa krvácanie zastavilo, ale vždy pátrať po jeho príčine. Onkologické ochorenia vždy do istej miery komplikujú vylučovanie a trávenie a zhoršujú funkčnosť telesných orgánov. 

Pacienti trpia zmenami vo vylučovaní, často sa strieda hnačka so zápchou, je rovnako komplikované, napriek silnému nutkaniu môžu mať problém dostatočne sa vymočiť, objavujú sa tiež bolesti tela a zmeny v chuti do jedla. Pacienti s už raz diagnostikovaným nádorovým ochorením močových ciest akéhokoľvek rozsahu si vyžadujú celoživotné sledovanie pod dohľadom odborníkov.