Cvičenia svalstva panvového dna

Kontrolu nad močovým mechúrom možno zlepšiť pomocou správnych cvičení. Posilňovanie svalstva panvového dna, známe aj ako Kegelove cviky vám môžu pomôcť zabrániť, obmedziť alebo zvládať problémy s únikom moču.

Cvičenia svalstva panvového dna

Nájdite si svalstvo panvového dna

Cvičenia svalstva panvového dna zlepšujú silu svalstva panvového dna a pomáhajú vám udržať si kontrolu nad slabým močovým mechúrom a prechodom moču. Pred cvičením sa musíte naučiť, ako si nájsť . Dobrým spôsobom je snažiť sa zastaviť alebo spomaliť prúd moču pri močení. Svalstvo, ktoré na to používate, je svalstvo panvového dna.

Zastavenie a spomalenie prúdu moču nie je cvičenie svalstva panvového dna a nemalo by sa používať ako cvičenie, pretože by mohlo narušiť normálny reflex vyprázdňovania. Ide o jednoduchý spôsob nájdenia správnych svalov.

Aká máte problém nájsť správne svaly, môžete sa poradiť s fyzioterapeutom, ktorý sa špecializuje na svalstvo panvového dna.

Rady pre začiatočníkov

Ak sú cvičenia pre vás nové, môžete ich robiť poležiačky. Zo začiatku vaše svaly nie sú dostatočne silné, takže ich musíte prinútiť pracovať proti gravitácii. Poležiačky tiež ľahšie cítite, že pracujú správne svaly a že ich sťahujete na maximum. Snažte sa nájsť si polohu, v ktorej sa cítite najpohodlnejšie. Môžete si ľahnúť so zohnutými kolenami a chodidlami na podlahe alebo s nohami vyloženými na vankúši alebo operadle stoličky.

Keď ste pripravený pokročiť ďalej

V divízii TENA Men sme pre vás zostavili niekoľko cvičení. Cvičenia môžete nájsť tu.