Čo je stresová inkontinencia?

.

Stresová močová sa objavuje vtedy, keď dôležitá podpora močových ciest a močového mechúra nefunguje tak, ako má. Tento stav môže byť spôsobený oslabením väzov a svalstva panvového dna alebo zníženou funkčnosťou svalstva zvierača močovej rúry. 

Príčiny stresovej inkontinencie

Svalstvo panvového dna predstavujú svaly v spodnej časti brušnej dutiny. Ich tvar je podobný hojdacej sieti v tvare kalicha nachádzajúcej sa v malej panve. Ak sú svaly panvového dna oslabené, močový mechúr má menšiu podporu a pri nadmernej námahe, ako je napríklad šport alebo niekedy aj kašeľ, vzniká riziko mierneho úniku moču.
Najčastejšie sa so stresovou inkontinenciou môžete stretnúť pri kašli, kýchaní, smiechu, keď dvíhate niečo ťažké či pri športovej aktivite. Stresová inkontinencia sa zvyčajne spája s únikom len malého množstva moču.

Medzi príčiny stresovej inkontinencie patrí:

- životný štýl a obezita,, 
- zdravotné komplikácie (napr. operácia prostaty), 
- tehotenstvo,

Riešenie inkontinencie zo stresu

V prípade stresovej inkontinencie platí, že najlepším riešením je prevencia. Pravidelné precvičovanie panvového dna pomáha predísť vzniku inkontinencie. Efektívnym riešením je aj strata hmotnosti. So samotným únikom moču vám pomôžu vysporiadať sa vložky TENA.
 
Stresová močová je najbežnejšou formou močovej inkontinencie u žien.
Aj muži môžu mať skúsenosti so stresovou inkontinenciou, ale je to len vo veľmi výnimočných prípadoch a zvyčajne spojené s pooperačnými komplikáciami po odstránení prostaty. U mužov sa častejšie prejavujú iné typy inkontinencie.