Vyšetrenie moču – odber, diagnostika, hodnoty

Vyšetrenie moču patrí v medicíne medzi jeden z najstarších, najspoľahlivejších, ale zároveň aj najjednoduchších diagnostických nástrojov. V moči je možné pri chemickom rozbore nájsť nespočetné množstvo látok, ktorých sa telo zbavuje, a na základe toho správne určiť diagnózu, ktorá ani len nemusí súvisieť s močovými testami. Ako sa moč správne odoberá a aké ďalšie úkony sa s ním následne robia?

Odber moču na vyšetrenie

V prípade, že človek nemá obmedzenú schopnosť močiť (napríklad pri zápaloch) a nepotrebuje cievkovanie či dokonca odber moču injekčne, odber moču je totálne neinvazívny a bezbolestný. Stačí sa len vymočiť do sterilnej nádoby. Odber by mal prebiehať ráno po zobudení, pred užitím akýchkoľvek liekov či konzumáciou jedál. Moč by mal následne ísť na kultiváciu či na rozbor čo najrýchlejšie, rozhodne ho neskladujte doma niekoľko dní. Moč je možné poskytnúť na rozbor aj priamo u lekára či v laboratóriu, opäť je to však najvhodnejšie ráno, nalačno a bez užitia liekov. Vhodné je použiť takzvaný stredný prúd moču. Znamená to, že prvú tretinu moču vypustíte do WC, následne zachytíte malé množstvo (vzorku) a zvyšok vypustíte opäť do WC.

Kultivácia moču

Kultivácia moču alebo takzvané vyšetrenie močového sedimentu je najjednoduchší z rozborov moču, ktorý vám na počkanie spraví aj zdravotná sestra u obvodného lekára. Má za úlohu objaviť v tele zápal. V moči sa v podstate kultivujú mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobovať napríklad zápal močových ciest. 

Vyšetrenie moču a hodnoty

V moči dokážu pracovníci z laboratória namerať tisícky rôznych hodnôt. Medzi tie najčastejšie zisťované patrí prítomnosť a množstvo hormónov, test na drogy, stanovenie zloženia odpadových látok, množstvo bielkovín, glukózy, minerálov, hemoglobínu, ketónov alebo žlčového farbiva. Jednotlivé hodnoty dokážu poskytnúť prvý záchytný bod pri včasnej diagnostike mnohých nebezpečných chorôb. 

Chemické vyšetrenie moču

Biochemické vyšetrenie moču a zistenie vyššie uvedených hodnôt prebieha v certifikovaných laboratóriách. Vyšetrenie moču patrí medzi tie jednoduchšie, takže výsledky dostanete vy alebo váš lekár často už v samotný deň odberu alebo na druhý deň. Výsledky vyšetrenia moču poskytnú najlepšie informácie o predpokladanej diagnóze v kombinácii s krvnými testami. 

Rozbor moču

Biochemické vyšetrenie moču si môžete zaplatiť aj individuálne ako formu prevencie v najbližšom laboratóriu bez nutnosti návštevy lekára. Takéto vyšetrenie pre samoplatcu stojí v priemere od dvoch do piatich eur. Vyšetrenie pravidelne podstupujú napríklad mnohí športovci, ale aj ľudia, ktorí sa často stretávajú s rôznymi ochoreniami močových ciest. 

Vyšetrenie moču papierikom

Papierik na vyšetrenie moču je možné zakúpiť aj v lekárni. V závislosti od toho, čo chcete zistiť, si môžete zakúpiť napríklad indikačný papierik na zistenie pH moču, tehotenský test, ale aj test na prítomnosť drog (napríklad marihuany). Indikačné papieriky slúžia aj na zistenie množstva glukózy v moči v súvislosti so skorým odhalením vznikajúceho ochorenia diabetes. 

Vyšetrenie moču doma

Vyšetrenie moču môžete absolvovať aj doma, a to bez akýchkoľvek diagnostických nástrojov alebo pomôcok. Už v niektorých predchádzajúcich článkoch sme vysvetľovali, čo všetko nám môže signalizovať meniaca sa farba moču, za aké problémy môže byť zodpovedný tmavý moč, prečo treba spozornieť v prípade, že je moč biely a zakalený, ale aj kedy moč zapácha a čo jednotlivé typy zápachu znamenajú. Samovyšetrenie moču je možné vykonávať aj pravidelne a preventívne. Nikdy však nevyšetrujte moč odobraný z  WC misy, keďže tam sa už zmieša s vodou, čo napríklad výrazne ovplyvní jeho skutočnú farbu. Moč odoberte do pohárika, ideálne hneď pri prvej rannej návšteve toalety.