Náš príbeh zodpovednosti

Podnikanie značky TENA bolo vždy zamerané na ochranu ľudí. A keď povedomie o klimatickej kríze rokmi vzrástlo, stále sme držali tempo. Zlepšovali sme sa a učili, krok za krokom. Zavádzame nové spôsoby ochrany nielen ľudí, ale aj planéty. 
 
Tu je niekoľko kľúčových momentov z našej cesty.
Veterný mlyn pri západe slnka so solárnymi panelmi v popredí.

2020

TENA prechádza na obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých európskych továrňach

Značka TENA sa zaviazala znížiť uhlíkovú stopu svojich produktov a služieb do roku 2030. Jedným z krokov, ako to dosiahnuť, je prechod na obnoviteľné zdroje energie v našich továrňach, ako je napríklad voda, vietor alebo slnko. Energiu v našich továrňach nakupujeme externe a má certifikovanú garanciu pôvodu. Tieto certifikáty nevydávame my, ale externé inštitúty, ako je napríklad Európsky systém energetických certifikátov (EECS), čo zaisťuje ich dôveryhodnosť. Týmto podporujeme vývoj obnoviteľnej energie na všetkých trhoch.
Logo ekologickej značky Nordic Swan na pozadí zelených stromov

2019

Produkty TENA získali označenie ekologickej značky Nordic Swan

Nordic Swan je jedným z najprísnejších osvedčení, ktoré hodnotí vplyv produktu na životné prostredie v kľúčových fázach jeho životného cyklu. S týmto ikonickým logom, teraz hrdo vyznačeným na vybraných produktoch TENA, si môžete byť ešte viac istí, že ste si vybrali produkt, ktorý zanechá lepšiu stopu na našej planéte.
Produkty TENA putujú po výrobnom páse vo výrobnom podniku.

2019

Snaha o dosiahnutie nového cieľa: udržateľné obaly

Zaviazali sme sa, že naše obaly budú 100 % recyklovateľné s použitím 85 % obnoviteľných a recyklovaných materiálov. A k tomuto cieľu sa blížime skutočne rýchlo. V roku 2019 bol v rámci celej spoločnosti Essity objem kombinovaných obnoviteľných a recyklovaných materiálov v obaloch 68 %.
Logo iniciatívy Science Based Targets

2018

Snaha o čistejšie životné prostredie: ambiciózne ciele na zníženie vplyvu na životné prostredie

V roku 2018 boli naše ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 25 % pri energii a elektrickej elektrine vo výrobe a o 18 % pri kľúčových surovinách, doprave a odpade schválené iniciatívou Science Based Targets. To znamená, že náš záväzok týkajúci sa životného prostredia podporuje Parížsku dohodu. 
Tri deti na pláži píšu odkaz a otláčajú si dlane do tvaru srdca, ktoré nakreslili do piesku.

2018

Záväzok k činnosti: naše Platformy aktivácie udržateľného rozvoja

S ohľadom hlboké zakorenenie udržateľnosti v našom podnikaní vytvárame našu budúcnosť postavenú na troch platformách: Zdravie je o starostlivosti a odvahe a o odvážnych krokoch v sociálnej oblasti, do ktorých sa iní boja pustiť; Viac za menej znamená vytváranie väčšej hodnoty použitím menších zdrojov a Cirkularita predstavuje nové produkty vyrobené z obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov a objavovanie riešení na opakované použitie a recykláciu.
Slnečné lúče prenikajúce cez borovicové stromy a vytvárajúce svetelné mapy na zemi v tmavom lese. Logo EPD je vytlačené cez celý obrázok.

2017

Úplne nová úroveň transparentnosti produktov TENA

Environmentálne vyhlásenie o produkte je nezávislé potvrdenie, ktoré informuje o environmentálnych vlastnostiach produktu na základe jeho celého životného cyklu. Dodržaním týchto noriem získava značka TENA obrovskú základňu, vďaka ktorej môže zverejňovať informácie o environmentálnom výkone svojich produktov. 
Šesť farebných panelov v mriežke, každý s ikonou a textom v bielej farbe, uvádzajúce ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja s číslom 3, 5, 6, 12, 13 a 15.

2016

Odvážne plány celosvetového významu: plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja

Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja predstavujú detailný plán riešenia najzávažnejších výziev na celom svete s termínom splnenia 2030. Rozhodli sme sa uprednostniť tie najrelevantnejšie ciele týkajúce sa našej oblasti podnikania, v ktorých máme odborné poznatky a dokážeme ich splnením prispieť k zlepšeniu. Snahou o ich splnenie zlepšíme celý svet.
Dve usmievajúce sa ženy vo výrobnom podniku značky TENA si pozerajú absorpčný produkt.

2016

Znižovanie odpadu z výroby – nová skupina ambicióznych cieľov

Na našej ceste za splnením konečného cieľa nulového odpadu z výroby sme si stanovili konkrétny cieľ: všetky výrobné podniky spoločnosti Essity budú meniť všetok vygenerovaný odpad na užitočný materiál alebo na energiu do roku 2030. 
Sieť senzorických obvodov zobrazená na absorpčnej časti bielej ochrannej bielizne smerujúca k malej obdĺžnikovej krabici s nápisom TENA.

2013

Predstavenie TENA Identifi™ – viac poznatkov, lepšie výsledky, nižšie emisie uhlíka

Pre profesionálnych opatrovateľov je nevyhnutné pochopiť individuálne potreby. TENA Identifi je nová technológia, ktorá zaznamenáva únik moču u klientov, čím umožňuje opatrovateľom reagovať na základe dôkladných poznatkov o zvyčajných typoch úniku a objeme moču. Nielenže sa znížilo množstvo únikov u klientov o 62 %,1 ale znížil sa aj počet výmen inkontinenčných produktov o 4 %1 a množstvo odpadu na jedného klienta o 56 kg za rok2.
 
 
 
1) Výsledky z 210 správ na monitorovanie stav pred a po použití TENA Identifi™ v Dánsku. Kontrolné správy boli vypracované v období od júna 2013 do júna 2015.
2) Výsledky získané od 207 používateľov v 25 oblastiach Švédska, marec 2017 
Sedem párov nôh v kruhu vo vysokej zelenej tráve.

2011

Naše nové inovačné ciele: Ľudia a príroda

Minimálne 33 % nových inovácií teraz prináša zlepšenia v sociálnej a/alebo environmentálnej oblasti. Zlepšíme efektivitu zdrojov a znížime náš vplyv na životné prostredie tým, že zoberieme do úvahy celý životný cyklus nových inovácií. 
Opatrovateľ v opatrovateľskom zariadení pomáha staršej žene s chodítkom.

2011

Predstavenie Riešení TENA: partnerstvo pre vyššiu kvalitu starostlivosti a nižšie emisie uhlíka

Riešenia TENA predstavujú štrukturovaný spôsob zlepšenia zdravia klientov v spolupráci s inštitučnými zariadeniami, ktorý zanecháva lepšiu stopu na životnom prostredí. V priemere sa v zariadeniach, ktoré začali používať Riešenia TENA, zistilo, že množstvo času stráveného úlohami súvisiacimi s inkontinenciou sa znížilo o 44 %* a odpad sa znížil o 31 %*.
 
 
 
* Percentuálny priemer z prípadových štúdií riešení TENA v počte 85 – 181 na celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. Výsledky sa líšia podľa krajín a inštitučných zariadení. 2011 – 2013 
Stopy v piesku na pláži vzďaľujúce sa do diaľky.

2008

Výzva na splnenie cieľa znížiť CO2: zníženie emisií uhlíka produktov TENA o 50 %.

Aktuálna informácia: od stanovenia tohto cieľa sme dokázali znížiť emisie uhlíka našich vkladacích plienok, vložiek a nohavičiek o 11 – 33 % a sme na najlepšej ceste splniť alebo prekročiť sľúbených 50 % do roku 2030.
Obrázky propagačných produktov z 80-tych rokov zobrazujúce inkontinenčné produkty Tenaform a Tenette.

1983

Značka TENA bola zaregistrovaná – začala sa nová kapitola vo vzrušujúcom príbehu

Značka TENA bola zaregistrovaná v roku 1983 a rovnako ako naše produkty, aj ona sa postupne vyvíjala. Za celé tie roky sme počúvali našich zákazníkov, inovovali a uvádzali na trh nové produkty. Od skromných začiatkov sme sa postupne rozrástli na vedúcu spoločnosť v oblasti inkontinencie na celom svete, na značku, ktorej dôverujú milióny ľudí.
Dvaja výskumníci v bielych plášťoch konzultujú svoje poznámky v laboratóriu.

70-te roky

Bezpečnosť produktov – s nami od úplného začiatku

Bezpečnosť produktov bola centrom záujmu značky TENA od jej vzniku. Všetky produkty TENA prechádzajú náročným bezpečnostným testovaním a sú bezpečné na používanie na určené účely. Obsahujú bežné materiály, ktoré sú používané v širokej ponuke absorpčných hygienických produktov už mnoho rokov miliónmi ľudí na celom svete.
Tlačená reklama zo 60-tych rokov zobrazujúca modelku v jednorazovej inkontinenčnej plienke.

60-te roky

Začíname od začiatku: búranie tabu, zlepšovanie kvality života

Naše začiatky sa datujú do 60-tych rokov, keď sme ešte ako švédska spoločnosť vtedy s názvom Mölnlycke vyvinuli prvú jednorazovú plienku a nohavičky pre pacientov s inkontinenciou. Ako prví sme otvorene propagovali inkontinenčné produkty a zvyšovali povedomie a akceptáciu tohto bežného ochorenia.