Emisie uhlíka: prečo sú dôležité pre značku TENA aj pre vás

Pozrime sa, čo už vieme. Vieme, že planéta sa otepľuje vplyvom skleníkových plynov, ktoré my, ľudia, vypúšťame do atmosféry. Vieme, že tieto emisie musíme výrazne a rýchlo znížiť, aby sme predišli najhorším následkom klimatickej zmeny. A vieme, že veľkosť tejto výzvy si bude vyžadovať bezprecedentnú spoluprácu každej časti spoločnosti. 

Bosé nohy skupiny ľudí v kruhu na piesočnej pláži
Všetci musíme prevziať zodpovednosť za svoje vlastné emisie. V TENA túto výzvu vítame. Ale ak chceme byť súčasťou riešenia, pomôže nám, keď vieme, do akej miery sme súčasťou problému. A tento problém je oveľa zložitejší než len benzín v našich autách a energia v našich zásuvkách. 
 
A tu prichádza pojem emisie uhlíka. Naše emisie uhlíka zanechávajú stopu na planéte rovnako, ako noha necháva stopu na zemi. Je to praktická miera celkového momentálneho vplyvu osoby, produktu alebo organizácie na klímu. 
Pracovník továrne TENA zatvárajúci balík

Čo všetko to zahŕňa a ako sa emisie počítajú

V podstate vaša uhlíková stopa predstavuje celkové množstvo oxidu uhličitého (CO2) a ostatných emisií skleníkových plynov spôsobených vašou činnosťou počas celého roka. Áno, sú to emisie zo všetkých výletov, ktoré ste podnikli, a elektriny, ktorú ste spotrebovali. Ale aj tie, ktoré vznikli pri výrobe všetkých produktov, ktoré ste použili, a všetkých služieb, ktoré ste si zakúpili. 
 
A rovnako je to aj pri našich výrobkoch. Životný cyklus produktov TENA začína ťažbou prírodných zdrojov a výrobou vstupných materiálov. Ďalším krokom je výrobný proces produktu zo vstupných materiálov. Následne je produkt dopravený k používateľovi, ktorý ho po použití, na ktoré bol určený, zlikviduje. Súčasťou každého z týchto krokov je spotreba energie, preprava a likvidácia odpadu. Aby sme sa dostali k reálnej hodnote emisií uhlíka našich produktov, musíme brať do úvahy všetky tieto kroky.
Stopy nôh v piesku na pláži pri mori

Čo znamená uhlíková stopa pre bežného človeka a prečo v to TENA verí

V Británii bola v roku 2017 priemerná uhlíková stopa bežného človeka 7,7 ton1. V skutočnosti to znamená, že každý človek bol zodpovedný za ekvivalent 7,7 ton emisií uhlíka za rok spôsobených jeho činnosťou. To platí aj pre značku TENA. Zodpovednosť za naše emisie v každom stupni životného cyklu produktu zostáva na nás.
 
Zameranie sa na zníženie emisií uhlíka je poctivý krok vpred a pre značku TENA je ten najdôležitejší. V skutočnosti to považujeme za príležitosť. Preskúmanie emisií z každého aspektu našich prevádzok a v každom stupni životného cyklu našich produktov znásobuje kroky, ktoré môžeme podniknúť. A práve tieto malé krôčiky sú tým, čo nás dostane do cieľa.
 
 
 
1) Eurostat, Emisie skleníkových plynov na obyvateľa. Získané z https://ec.europa.eu/eurostat/
Záber zblízka na ukazovateľ starej váhy

„No počkať, ja som si myslel, že CO2 je plyn. Ako môžete odvážiť plyn?“

V podstate má každá látka svoju hmotnosť. Ani balón s héliom nie je bez hmotnosti. Vznáša sa, pretože váži menej ako okolitý vzduch – rovnako ako plávajúce drevo, ktoré je ľahšie ako voda, v ktorej pláva. Faktom je, že nad našimi hlavami sa neustále nachádza obrovská atmosférická hmotnosť. Len o tom nevieme – rovnako, ako si ryba hlboko v oceáne neuvedomuje váhu oceánu nad sebou. 
 
Aby ste si dokázali predstaviť tonu čistého CO2 v jeho plynnej forme2, predstavte si loptu, ktorá má 10 metrov na šírku aj výšku. A teraz si ich predstavte 7 alebo 8 a dostanete sa blízko k množstvu, ktoré priemerný Brit vypustí každý rok. To je približne 21 kilo za deň, alebo dostatok na to, aby ste naplnili loptu so šírkou 2,8 metra.
 
 
 
2) pri izbovej teplote
Dvaja ľudia bežiaci na dráhe so zelenými stopami cez celý obrázok

Musíme toho ešte veľa urobiť, spolu to však zvládneme

Aby sme sa vyhli najhorším dôsledkom klimatických zmien, musíme do roku 2050 znížiť ročnú uhlíkovú stopu každej osoby na Zemi na menej ako 2 tony. 3. Je to menej ako 5,5 kilogramov za deň, a to pre každého. Samozrejme, že pre niektoré krajiny je to väčšia výzva ako pre tie ostatné, keďže nie všetky krajiny majú v dnešnej dobe rovnaké emisie uhlíka. Je ale viac ako jasné, že všetci musíme niečo zmeniť.
 
Tiež je jasné, že sme v tom spolu, aj keď ide o našu uhlíkovú stopu. Keď používate produkt TENA, táto časť vašej stopy sa stáva aj našou zodpovednosťou. Takže keď sme lepší my, lepší ste aj vy. 
 
A to je spôsob, akým sa dostaneme do cieľa. Znížením našej vlastnej stopy, ale aj vašej, postupne, krok po kroku.
 
 
 
3) Švédska agentúra pre ochranu životného prostredia (Swedish Environmental Protection Agency), Ako môžem znížiť svoje emisie uhlíka. Získané z https://www.naturvardsverket.se/en/topics/climate-transition/omraden/klimatet-och-konsumtionen/how-can-i-reduce-my-carbon-footprint/
Čiastočne odkryté zelené potraviny v sieťovanej taške na bielom mramorovom stole

Všetci musíme niečo zmeniť. A niektorí z nás musia toho zmeniť viac.

Skutočné zmeny životného štýlu a zvykov v spotrebe budú nevyhnutné4 a existujú efektívne kroky, ktoré môžeme ako jednotlivci urobiť, aby sme znížili svoje emisie uhlíka. Patrí sem zníženie miery cestovania autom, pri ktorom sa spaľujú fosílne palivá, inteligentnejšie využívanie životného priestoru, prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu, nahradenie mliečnych produktov a červeného mäsa tam, kde je to možné, a voľba udržateľnejších produktov. 
 
Zároveň by niektorí z nás mali prevziať väčší podiel zodpovednosti. Vlády, inštitúcie a spoločnosti, ako je tá naša, by mali vynaložiť oveľa väčšiu snahu. TENA verí, že existujú dobré dôvody na optimizmus. Za 30 rokov sa môže veľa stať, ak budeme držať spolu. 
 
 
 
4) Podľa správy IPCC 2014
Balenie inkontinenčných vložiek TENA Slim na modrom pozadí so zelenými stopami na pravej strane

Množstvo emisií uhlíka našich produktov v súčasnosti.

Od roku 2008 sme podnikali kroky na zníženie emisií uhlíka o polovicu do roku 2030. A tento plán sa nám zatiaľ darí plniť. Aby bol náš postup čo najtransparentnejší, zverejňujeme údaje o emisiách uhlíka produktov TENA v dokumente známom ako Environmentálne prehlásenie o produkte (EPD). EPD sú nezávislé potvrdenia, ktoré uvádzajú enviromentálne informácie o produkte na základe jeho kompletného životného cyklu. 
 
Napríklad EPD našich vložiek TENA Lady Slim Normal uvádza, že momentálne uhlíková stopa jednej vložky má hodnotu 39 g. Celý deň používania zahŕňa 4 vložky, čo predstavuje 156 g za deň.