Čo je obnoviteľná elektrická energia a prečo na ňu značka TENA prechádza?

„Používanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov zaistí nižšie emisie uhlíka a pomáha zmierniť klimatické zmeny, ktoré predstavujú jednu z najväčších výziev, ktorým v dnešnej dobe čelíme. Obnoviteľná elektrická energia znižuje emisie uhlíka našich produktov a je dôležitou súčasťou našich krokov v oblasti udržateľnosti.“

Axel Thegerström Edh, riaditeľ pre udržateľnosť, , Essity Global Brand, Inovácie a udržateľnosť

Zdroj je to, na čom záleží.

Obnoviteľná energia, známa aj ako čistá energia, pochádza z nízkouhlíkových zdrojov, ktoré príroda neustále dopĺňa v časovom rámci ľudí. Napríklad, slnko neustále svieti a vietor fúka – aj keď ich dostupnosť závisí od času, miesta a počasia.  
 
Obnoviteľné zdroje energie sú oveľa prospešnejšie pre životné prostredie ako bežné zdroje, keďže pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov a znečistenie vzduchu spojené s výrobou energie. Obnoviteľná elektrická energia je podskupinou obnoviteľnej energie a vzťahuje sa špeciálne na elektrickú energiu, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov a používa sa v domácnostiach a podnikoch. 

Takže, aké sú zdroje?

SLNKO – náš najbohatší zdroj obnoviteľnej energie je svetlo a teplo, ktoré pochádzajú zo slnka, a môžeme ich získavať mnohými druhmi neustále sa vyvíjajúcich technológií. Množstvo solárnej energie dostupnej na Zemi je neporovnateľne väčšie ako momentálne požiadavky sveta a mohlo by poľahky uspokojiť všetky energetické požiadavky v budúcnosti. 
 
VIETOR – sila vetra využíva turbíny na premenu kinetickej energie vetra na elektrinu. Otočné lopaty veterných turbín otáčajú vnútorný hriadeľ, ktorý poháňa systém ozubených súkolesí na zvýšenie rýchlosti otáčania, čím je poháňaný generátor, ktorý produkuje elektrickú energiu. 
 
VODA – rovnako ako vietor, aj voda je jedným z najstarších zdrojov a stále je svetovo najvyužívanejším zdrojom čistej energie. Tiež využíva otáčajúce sa turbíny na výrobu energie, tie však nie sú poháňané vetrom, ale padajúcou alebo rýchlou vodou. Vodné turbíny sú budované v priehradách alebo pod vodopádmi, čo umožňuje zachytiť prírodnú silu padajúcej vody. 
 
BIOMASA – materiál biomasy pochádza zo živých organizmov. Najbežnejším materiálom je drevo, rastliny a odpad. Našou prvotnou voľbou je vždy recyklácia biomasy na materiál na výrobu našich produktov. V prípade, že recyklácia biomasy nie je možná, našou druhou voľbou je jej využitie na energiu. 
 
GEOTERMÁLNY ZDROJ – geotermálna energia je teplo, ktoré sa neustále vytvára vo vnútri našej planéty z jej pôvodnej formy v našom solárnom systéme aj z rádioaktívneho rozpadu nerastov. Túto energiu nájdete na celom svete, ale najjednoduchšie sa získava na miestach, kde sa nachádza najbližšie k zemskému povrchu, ako sú miesta so sopečnou činnosťou alebo prírodné horúce pramene. 

Čo je nukleárna energia a prečo s ňou nerátame?

Nukleárna energia je energia získavaná delením atómov a využívaním pary na premenu obrovského množstva energie, ktorú tento proces uvoľňuje, na elektrickú energiu. Deje sa to vo veľmi dlhým a rizikovým procesom v jadrových elektrárňach na celom svete. 
 
Niektorí analytici v oblasti energií sa domnievajú, že z dôvodu jej nízkych emisií uhlíka by nukleárna energia mala byť považovaná za obnoviteľnú. Výroba nukleárnej energie si vyžaduje urán, ťažký kov, ktorý bude v budúcnosti nedostupný (aj keď to môže trvať stovky rokov).  
 
Dôležitejšie však je, že aj keď nevytvára skleníkové plyny, nukleárna energia produkuje odpad, ktorý je extrémne nebezpečný pre živé organizmy a vyžaduje si bezpečné uskladnenie na tisícky rokov. 

Obnoviteľná energia v TENA

V TENA neustále objavujeme a inovujeme. Nachádzame nové spôsoby, ako zlepšiť životy ľudí a zároveň znížiť emisie uhlíka našich produktov.  
 
Od roku 2008 sme v Európe znížili naše emisie uhlíka o 11 – 33 %, v závislosti na sortimente. Prechodom na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých našich európskych závodoch1 zlepšíme tieto čísla o 6 %2 – čím sa ešte viac priblížime k nášmu cieľu znížiť naše emisie uhlíka v Európe o 50 % do roku 2030. 
 
A, samozrejme, aj elektrická energia, ktorú nakupujeme, je certifikovaná ako 100 % obnoviteľná Európskym systémom certifikácie elektrickej energie (EECS), ktorý garantuje pôvod elektrickej energie, rovnako ako aj naše čerstvé vlákno v našich produktoch má certifikát FSC a PEFC, aby sme splnili naše vysoké požiadavky, ktoré kladieme na zodpovedné spravovanie lesov. 
 
Chceme navrhovať produkty, ktoré vám pomôžu viesť život s menšími emisiami uhlíka bez toho, aby ste museli robiť kompromisy pri svojom vlastnom zdraví alebo zdraví svojich milovaných. A sme už skoro tam. Každým krokom sa približujeme k nášmu cieľu.