Zvyšovanie nárokov: náš celosvetový štandard pre dodávateľov

Náš celosvetový štandard pre dodávateľov vyžadujeme od všetkých našich dodávateľov a stojí na minimálnych požiadavkách vysokej kvality, bezpečnosti produktov a minimálneho dopadu na životné prostredie. Od dodávateľov vyžadujeme zdieľanie rizikových údajov prostredníctvom našej etickej databázy predtým, ako následne vykonáme audit a overíme ich dodržiavanie štandardov.

„Náš Celosvetový dodávateľský štandard stanovuje minimálne požiadavky pre budúcich dodávateľov značky TENA.“

Maria Mollberg, , riaditeľka pre udržateľné využívanie zdrojov a svetové zdroje

Zvyšovanie nárokov

Vo vyššie uvedenom videu nám Maria Mollberg, riaditeľka pre udržateľné využívanie zdrojov, predstaví náš Celosvetový dodávateľský štandard a požiadavky platné pre každého potenciálneho dodávateľa, ktorý sa chce stať partnerom značky TENA. 
 
Niekoľko kľúčových faktov: 
 
 • Náš Celosvetový dodávateľský štandard predstavuje kľúčový dokument obsahujúci minimálne požiadavky, ktoré musí splniť každý potenciálny dodávateľ, ak chce spolupracovať so značkou TENA. Týka sa problematiky udržateľnosti, kvality, bezpečnosti produktov a životného prostredia. 
 • Súčasťou nášho Celosvetového dodávateľského štandardu je aj náš Etický kódex dodávateľa založený na medzinárodných zásadách, ako je iniciatíva OSN Global Compact a Kľúčové zásady Medzinárodnej organizácie práce, týkajúce sa požiadaviek v oblasti ľudských práv, zdravia a bezpečnosti, zamestnaneckých vzťahov a etických obchodných praktík, ktoré musí splniť každý dodávateľ značky TENA. 
 • Každý potenciálny dodávateľ, ktorý sa chce stať dodávateľom značky TENA, musí splniť nasledujúce tri kroky: 
  • svojím podpisom potvrdiť dodržiavanie Celosvetového dodávateľského štandardu, 
  • vykonať sebahodnotenie prostredníctvom databázy Sedex, ktoré ukáže, akým spôsobom pracuje v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok a životného prostredia, 
  • prejsť hodnotením rizika a etickým auditom (formát auditu SMETA), ktoré značka TENA vykonáva u každého potenciálneho dodávateľa, čím zisťuje jeho prácu v oblasti ľudských práv, zdravia a bezpečnosti a etických obchodných praktík. Dodávatelia musia dodržiavať miestne zákony týkajúce sa napr. pracovného času, platu a veku zamestnancov.  
 • S našou snahou prispôsobiť sa sociálnym, etickým a environmentálnym potrebám spoločnosti aj zákazníkov a spotrebiteľov sa mení aj náš Štandard.  
 • Preto ho pravidelne aktualizujeme a snažíme sa, aby pokrýval stále rastúce požiadavky týkajúce sa ľudských práv a životného prostredia, napr. pri používaní plastov v našich produktoch a baleniach.