Projekt Banakekele Project – starostlivosť o tých, ktorí to potrebujú

Pre väčšinu ľudí žijúcich v černošských štvrtiach Južnej Afriky je život často ťažko zvládnuteľný bez dostatočného príjmu a bez prístupu k dostatočnej zdravotnej starostlivosti. Povedomie o inkontinencii je veľmi nízke aj napriek tomu, že sa týka značnej časti populácie. V roku 2018 sa TENA vydala na misiu, ktorej cieľom je pomáhať obyvateľom černošských štvrtí Johannesburgu v oblasti inkontinenčnej starostlivosti a vzdelávania. Nazvali sme ju Projekt Banakekele, čo je výraz z jazyka Zulu a znamená „starať sa o nich“.

Ľudia na návšteve mobilnej nemocnice.

Stávame sa súčasťou komunity

TENA tím je hrdý na to, že sa stal súčasťou tradície Ubuntu – juhoafrického konceptu vzájomného prepojenia a súcitu – a zároveň súčasťou komunít černošských štvrtí tým, že poskytuje zdravotnú starostlivosť v mobilných nemocniciach. Tieto nemocnice ponúkajú základnú a dostupnú starostlivosť pre tých, ktorí to potrebujú. V rámci služieb je dostupné meranie indexu telesnej hmotnosti (BMI), meranie tlaku, hladiny cukru, vyšetrenie HIV aj ostatné základné vyšetrenia. Zároveň predstavila TENA nový inkontinenčný produkt, rovnako efektívny ako tie, ktoré sú už na trhu dostupné, ale o 50 % finančne dostupnejšie. 
Opatrovateľ predvádza, ako používať rôzne inkontinenčné produkty od značky TENA.

Miestni opatrovatelia vidia rozdiel

„[TENA] produkt sa ľahko používa a vďaka tomu mám viac času na iné veci, miesto toho, aby som stále myslela na výmenu plienky,“ hovorí Nomusa, juhoafrická opatrovateľka.  Phindile, ďalšia opatrovateľka, poznamenáva, že kvalita produktu je na vyššej úrovni, dlhšie vydrží a šetrí peniaze [v porovnaní s alternatívnymi produktmi].  
Pohľad na ulice Johannesburgu plné ľudí.

Vzdelávanie v komunite o inkontinencii

Rovnako ako všade inde na svete, aj tu sú vedomosti o inkontinencii nedostačujúce a pocit hanby s ňou spojený je veľký. Z toho dôvodu je jedným z hlavných cieľov profesionálnych zdravotných sestier zapojených do Projektu Banakekele vzdelávanie v komunitách o inkontinencii. 
 
Zlepšovanie zdravia v komunitách Južnej Afriky 
V súlade s cieľom udržateľnosti značky TENA týkajúcim sa zlepšenia zdravia 100 miliónov ľudí do roku 2030 dosiahol Projekt Banakekele počet 16 000 zapojených ľudí v rámci 100 komunít a vytvoril pevné základy medzi obyvateľmi černošských štvrtí Južnej Afriky.    

TENA products are now more transparent than ever.

We've made the carbon footprint of TENA products available for anyone to see, along with a break-down of their ingredients.

An X-ray view of an incontinence pad, showing a detail of the fibers in the pad's absorbent core