Posúdenie životného cyklu: znižovanie emisií uhlíka zo všetkého, čo robíme

Posúdenie životného cyklu (LCA) je jediným overeným nástrojom na meranie celkového vplyvu životného cyklu produktu na životné prostredie. Včlenením postupov LCA do našej inovatívnej práce sme minimalizovali odpad z našich produktov, a to od ich návrhu a získavania zdrojov, cez prepravu, výrobu, použitie až po likvidáciu.

Susan Iliefski Janols, VP Udržateľné produtky a služby, Inovácie a udržateľnosť.

„Najväčší vplyv na životné prostredie má produkcia surovín a druhým v poradí je fáza likvidácie pomôcok. To znamená, že musíme premýšľať o tom, ako vytvoriť nový dizajn s kvalitnými materiálmi, ktorých budeme ale používať čo najmenej.”

Susan Iliefski Janols, VP Udržateľné produkty a služby , Inovácie a udržateľnosť

Náš kľúč k menšej uhlíkovej stope

Vo videu vyššie diskutuje Susan Iliefski Janols, viceprezidentka pre produkty a služby udržateľnosti, o našej práci s hodnotením životného cyklu - od začiatku 90. rokov až po to, čo tento proces v súčasnoti znamená pre našu každodennú prevádzku.
 
Toto sú jej hlavné posolstvá:
  • Hodnotenie životného cyklu (LCA) je jediný nástroj, pri ktorom meriate celkový dopad produktu na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu: od výroby materiálov a produktov, po prepravu, použitie a likvidáciu po použití.
  • LCA pre inovácie je založené na rovnakých štandardoch ako pre sortiment, ale sortiment LCA pokrýva všetky produkty predávané v danom regióne za určité časové obdobie. To znamená, že doň zahrňujete inovácie spolu s postupným zlepšovaním dennej výroby.
  • LCA nám umožňujú premýšľať o tom, ako navrhnúť a vyvinúť kvalitné výrobky s minimálnou uhlíkovou stopou - napríklad vývoj inteligentnejších vzorov, použitie špičkových materiálov a minimalizácia odpadu.
  • Výsledok LCA možno oznámiť prostredníctvom Environmentálneho vyhlásenia o produkte (EPD) - nezávislého overenia, ktoré ukazuje environmentálne informácie o produkte na základe jeho úplného životného cyklu. EPD pre väčšinu výrobkov TENA nájdete na webovej stránke EPD International.