Knižnica TENA – rozširuje vaše vedomosti

Poznatky o tom ako poskytovať optimálnu starostlivosť klientom a pacientom sú nevyhnutné. Podporujeme vašu prácu tým, že zhromažďujeme najnovšie výskumy a literatúru týkajúcu sa inkontinenčnej starostlivosti a osobnej hygieny.

Poznatky o tom ako poskytovať optimálnu starostlivosť klientom a pacientom sú nevyhnutné. Podporujeme vašu prácu tým, že zhromažďujeme najnovšie výskumy a literatúru týkajúcu sa inkontinenčnej starostlivosti a osobnej hygieny.

Zistite viac

V našej širokej vedomostnej základni máte jednoduchý prístup k dokumentom a relevantným výskumom pre profesionálnych opatrovateľov inkontinentných pacientov a klientov. Informácie sú získané zo zdrojov značky TENA aj z verejných zdrojov, ako je International Continence Society (ICS)Wound Ostomy and Continence Nurses Society a Global Forum on Incontinence

International Continence Society (ICS) (Medzinárodná spoločnosť pre inkontinenciu)

ICS je registrovaná charitatívna organizácia so zameraním na celosvetové zdravie, ktorá sa snaží zlepšiť kvalitu života ľudí trpiacich močovou a črevnou inkontinenciou a poruchami panvového dna tým, že rozvíjajú základný aj klinický vedecký výskum prostredníctvom vzdelávania, výskumu a podpory.

Wound Ostomy and Continence Nurses Society (Spoločnosť zdravotných sestier pre stómiu a inkontinenciu)

Wound Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN) (Spoločnosť zdravotných sestier pre stómiu a inkontinenciu) je profesionálna, medzinárodná zdravotná spoločnosť. ktorá združuje viac ako 5 000 zdravotných pracovníkov, ktorí sú odborníkmi v starostlivosti o pacientov s ranami, stómiou a inkontinenciou.

Global Forum of Incontinence (Globálne fórum o inkontinencii).

Global Forum of Incontinence (Globálne fórum o inkontinencii) (GFI) je platforma pre vzdelávanie a diskusiu týkajúcu sa starostlivosti pri inkontinencii. Cieľom je zlepšiť zdravie a poskytovanie sociálnej starostlivosti pri inkontinencii a zabezpečiť tak pacientom aj opatrovateľom vyššiu kvalitu života. 

GFI ukazuje dopad, aký má inkontinencia na jednotlivca a jeho opatrovateľov a na spoločnosť ako takú. Ku starostlivosti pri inkontinencii zavádzajú holistický prístup. Cieľom je predstaviť a diskutovať o prevencii, liečbe aj o možnostiach liečby, a o aspektoch organizácie a zvládania inkontinencie.

Konferencie organizované GFI sa konajú každý druhý rok. 

Navštívte stránku Global Forum on Incontinence

Zaregistrujte sa, aby ste získali prístup k celej stránke.

Prosím, vyplňte nižšie uvedený registračný formulár, aby ste získali prístup k obsahu.

Prosím vyberte názov
Toto pole nemôže zostať prázdne
Nesmie obsahovať čísla
Toto pole nemôže zostať prázdne
Nesmie obsahovať čísla
E-mailová adresa
Toto nie je platný e-mail.
E-mailová adresa
Toto nie je platný e-mail.
E-mailové adresy sa nezhodujú
Toto pole nemôže zostať prázdne
Musíte súhlasiť s Podmienkami používania
Label with the key: ReCaptcha-ErrorMessage not found.