Táto stránka používa súbory cookie. · Čo sú súbory cookie? Súhlasím

Spolu za kvalitu života

V TENA nám na ľuďoch skutočne záleží. Naším hlavným cieľom do roku 2030 je zlepšenie kvality života 100 miliónom ľudí, ktorí s inkontinenciou žijú alebo sa ju snažia zvládnuť. Je to dôležitá súčasť našej snahy prispieť k udržateľnej budúcnosti.

Kvalita života v praxi

Kvalitu života vytvára mnoho vecí vrátane prijatia toho, kým ste a kde sa práve v živote nachádzate. Naším cieľom je vyvíjať produkty a služby, ktoré vám pomôžu poskytovať vysoko kvalitnú starostlivosť ľuďom v každodennom živote.

Referencie:

11Výsledky z 210 monitorovacích správ o TENA Identifi™ v Dánsku, ktoré monitorovali stav pred a po použití TENA Identify. Kontrolné správy boli vypracované v období od júna 2013 do júna 2015.
2Párové porovnávanie produktov TENA Lady Slim Normal s predchádzajúcimi produktmi TENA Lady Normal.
3Výsledky zo 47 až 95 prípadových štúdií riešení TENA uskutočnených na 438 až 1 018 respondentoch na celom svete, najmä v Európe, ale aj v USA a v Kanade. Výsledky sa líšia podľa krajín a inštitučných zariadení. 2012 – 2014