Spolu smerujeme k obehovému hospodárstvu

V TENA veríme, že naše produkty dokážeme vyrábať bez odpadkov. Pomáhame aj inštitučným zariadeniam znižovať ich odpad a stať sa súčasťou obehového hospodárstva.

Meeting patient with doctor

At TENA we believe that it will be possible for us to produce our products with zero waste. We also help care homes to reduce their waste and go circular.

Obehové hospodárstvo v praxi

V rámci našej snahy prispievať k obehovému hospodárstvu zaznamenávame skutočný pokrok. Tu je niekoľko zlepšení, ktoré sme dosiahli.

Referencie:

1Založené na priemerných výsledkoch štúdií TENA Solutions uskutočnených v počte 85 – 181 na celom svete, hlavne v Európe, ale aj v USA, v Kanade a v Číne. Výsledky sa líšia podľa krajín a inštitučných zariadení v rokoch 2011 – 2013.
2Štatistické údaje z 207 inštitučných zariadení používajúcich TENA Identifi™.
3Zmena hmotnosti produktu je založená na posúdení životného cyklu pre produkty TENA.