TENA Men – vytvorte mužom priestor v lekárni

Predstavujeme novú generáciu mužskej inkontinenčnej ochrany. TENA Men Level 1 – 3 je nový rad diskrétnych a bezpečných mužských inkontinenčných pomôcok, ktoré mužom umožňujú viesť aktívny život.

Nový mužský dizajn pre diskrétnu ochranu.

Inovované inkontinenčné pomôcky TENA Men Level 1 – 3 zosobňujú vďaka zlepšenému mužskému dizajnu vysokú kvalitu a výkon spojený s pocitom dokonalosti. TENA Men prenecháva kontrolu v mužských rukách a umožňuje mužom žiť aktívne. 91 % mužov testujúcich produkty bolo spokojných a produkty vysoko ocenilo[1].

Výhody:

  1. Nový mužský dizajn zosobňuje vysokú kvalitu a výkon.
  2. Zlepšený tvar produktu sa ideálne prispôsobí tvaru mužského tela
  3. Tenšie produkty (Level 1 a 2) pre 100 % diskrétnosť.
  4. Zlepšené absorpčné jadro pre 100 % bezpečnosť.

Ilustrácia TENA Men

Lákajte do svojej lekárne mužov starajúcich sa o svoje zdravie.

muž trénujúci s činkami

  • Zameranie mužov na cvičenie, zdravie a zdravý životný štýl je rastúcim trendom[2].
  • Venujú čoraz viac času aj peňazí objavovaniu nových
  • produktov a vyhľadávajú odborné poradenstvo v oblasti zdravia[3].
  • Dnešní muži v stredných rokoch majú sú aj naďalej aktívny a peferujú dynamický životný štýl – vrátane
  • aktivít v prírode, ktoré vyžadujú dobrú kondíciu[4].
  • 7 z 10 mužov vo veku nad 40 rokov sa zamýšľa nad svojím zdravím[5].
Vzhľadom na milióny mužov, ktorí trpia únikom moču, zohráva mužská inkontinenčná ochrana dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravého životného štýlu.
 
Lekárne môžu využívať svoju úlohu dôveryhodných odborníkov a upútavať pozornosť mužov zaujímajúcich sa o svoje zdravie. Poskytovanie správnych produktov a služieb je kľúčom k úspechu. TENA Men Level 1 – 3 posilní ponuku produktov určených pre mužov v lekárňach.

Ako viesť diskusiu s mužskými zákazníkmi.

Uvedomujeme si, že diskutovať so zákazníkmi o inkontinencii je veľká výzva. TENA vám chce pomáhať pri poradenstve pre zákazníkov tak, aby ste to zvládali sebavedome a zároveň ponúkali vašim zákazníkom kvalitné produkty. A to je dôvod, prečo ponúkame podporu pri iniciácii a vedení diskusií so zákazníkmi.

muž bežiaci v červenom tričku

Marketingové aktivity TENA Men zvýšia dopyt po pomôckach TENA Men.

Balenie a ilustrácia TENA Men

Sme odhodlaní poskytovať vedomosti a vytvárať povedomie o dostupných riešeniach vo forme mužských inkontinenčných pomôcok. Naša spotrebiteľská kampaň zvyšuje dopyt a privádza zákazníkov priamo do vašich lekární. Ponúkame celú škálu propagačných materiálov, obrazových materiálov, vzoriek a letákov, ktoré vám pomôžu vytvoriť viditeľnú značku vo vašej lekárni podporujúcu mužov pri vyhľadaní poradenstva a kúpe produktu.

Referencie:

1. CUT Superman 1 & 2, VB a Nemecko, celkový zákl. počet n=251 mužov, testovaná úroveň 1 a 2, odpovede boli spokojný a veľmi spokojný, 17 322, prezentácia.
2. Disability-Free Life Expectancy Over 30 Years: A Growing Female Disadvantage in the US Population, AJPH RESEARCH, Vicki A. Freedman, PhD, MA, Douglas A. Wolf, PhD, a Brenda C. Spillman, PhD
3. Global Male Grooming Market March 9 2017, Fung Global Retail & Technology
4. Male Urinary Incontinence Prevalence Study, 40+ year old men, UK, US, DE, IT, MEX, RU. Štúdia SCA 2013. Zaznamenané údaje
5. Male Urinary Incontinence Prevalence Study, 40+ year old men, UK, US, DE, IT, MEX, RU. Štúdia SCA 2013. Zaznamenané údaje