Postrehy zo skutočného života

Pri navrhovaní produktov a služieb sa značka TENA inšpiruje cennými postrehmi zo skutočného života. Spolupracujeme s jednotlivcami, opatrovateľmi a zdravotníckymi pracovníkmi, aby sme poskytli vysoko kvalitné riešenia, ktoré prinášajú skutočný rozdiel v starostlivosti.

Skúsenosti s partnerstvom so značkou TENA z prvej ruky

Značka TENA pomohla zredukovať problémy s únikom moču

Opatrovateľský domov v Calgary v Kanade sa rozhodol využiť služby iného dodávateľa ako TENA na základe lepšej cenovej ponuky. Lenže tento prechod mal za následok zvýšenie nákladov, ako aj nechcený zápach moču. Predtým, pri používaní produktov značky TENA, opatrovateľský domov nemal problémy so zápachom. Manažment prehodnotil zmenu dodávateľa a pozval značku TENA, aby predstavila svoj prístup orientovaný na klienta.

TENA prípadové štúdie

Situácia

 • Problémom bolo pretekanie

 • Personál trávil množstvo času najmä výmenou konkurenčných inkontinenčných pomôcok, ktoré v dôsledku nevhodného tvaru pretekali.

 • Nadmerný únik vyústil do veľkej spotreby prádla.

 • Používalo sa veľké množstvo produktov určených na starostlivosť o pokožku, a zároveň bola starostlivosť neefektívna.

Odporúčané zmeny

 • Individuálny prístup k výberu produktov a spôsobov nácviku používania toalety, ak je to možné 

 • Opätovné zaškolenie personálu v osvedčených postupoch každodennej starostlivosti. Časy výmeny nočných produktov boli zmenené z 19:00 na čas medzi 22:00 a polnocou – vyžadujúc si spoluprácu večernej a nočnej zmeny.

 • Monitoring úniku počas 2 týždňov všetkými troma zmenami

 • Aby sme si uvedomili vplyv úniku moču na odpracované hodiny, boli zmerané časy pri výmene produktov aj posteľnej bielizne.

 • Predstavenie TENA produktov pre starostlivosť o pokožku a čistenie pokožky (Umývací krém TENA Wash Cream a Šampón a sprchový gél TENA Shampoo & Shower)

 • Manažment hral pomocnú úlohu v podpore personálu pri požiadavkách spojených s touto zmenou.

 Zavedením osvedčených postupov každodennej starostlivosti pri inkontinencii a osobnej hygiene a individuálnym prístupom k výberu produktov dosiahol opatrovateľský domov:

Kľúčové výhody

 • Zvýšená spokojnosť personálu a klientov

 • Zlepšený vzťah s rodinami 

 • Značne znížený únik moču

 • Znížený celkový rozpočet na riešenie inkontinencie

 • Znížený počet odpracovaných hodín strávených pri zbytočných úlohách súvisiacich s inkontinenciou, ušetrený čas pre kvalitnú starostlivosť sústredenú na klienta

 • Viditeľné zlepšenie zdravia pokožky klientov so závažnými ochoreniami pokožky

 • Znížený počet produktov starostlivosti o pokožku. So súhlasom klientov bolo z ich izieb odstránených priemerne 5 produktov určených na starostlivosť o pokožku.

Referencie:

1Zaznamenané údaje Essity: Všetky štatistické údaje sú založené na percentuálnom priemere z 85 – 181 prípadových štúdií TENA Solutions z celého sveta, hlavne z Európy, ale aj z USA, Kanady a Číny. Výsledky sa odlišujú v jednotlivých krajinách a inštitučných zariadeniach v závislosti od podmienok v danej inštitúcii pred implementáciou TS. 2011 – 2013. 
2Zaznamenané údaje Essity: Percentuálny priemer z 85 – 181 prípadových štúdií TENA Solutions, z celého sveta, hlavne z Európy, ale aj z USA, Kanady a Číny. Výsledky sa odlišujú v jednotlivých krajinách a inštitučných zariadeniach v závislosti od podmienok v danej inštitúcii pred implementáciou TS. 2011 – 2013. Náklady spojené s manažmentom inkontinencie merané pri TENA Solutions sa týkajú spotreby inkontinenčných pomôcok, produktov starostlivosti o pokožku, nákladov na pranie bielizne a odpad.