Ciele OSN pre udržateľný rozvoj

Ciele OSN pre udržateľný rozvoj našej planéty boli stanovené v roku 2016 s jasnou predstavou až do roku 2030. V TENA sme porovnali naše aktivity so šiestimi zo spomínaných cieľov a stanovili sme ciele v oblasti udržateľného rozvoja. kvalita života, viac z menej a obehové hospodárstvo.

Mum holding son upside down

The UN’s goals for a sustainable development for the planet were set up in 2016 with a clear vision for 2030. At TENA we have mapped our activities against six of these goals which are related to our own three goals: Well-being, More from less, and Circularity.

Prostredníctvom našich obchodných činností a odborných znalostí sme sa zaviazali podporovať plnenie cieľov udržateľnosti. To umožňuje spoločnosti Essity podieľať sa na vytváraní lepšieho sveta. Plnenie týchto cieľov dosiahneme vytvorením efektívnej spolupráce s partnermi, ktorí majú podobné výzvy aj príležitosti.
 
Veríme, že práca zameraná na dosahovanie týchto cieľov zmení svet k lepšiemu a zároveň vytvorí výborné obchodné príležitosti pre spoločnosti na celom svete a, samozrejme, aj v oblastiach zdravia, hygieny a sanitárnych opatrení, v ktorých sú naše odborné znalosti na vysokej úrovni.
Hlavné ciele pre udržateľný rozvoj sú:
3. Zdravie a kvalita života
5. Rovnosť pohlaví
6. Voda a sanitárne opatrenia
12. Udržateľná spotreba a produkcia
13. Klimatické opatrenia
15. Život na pevnine

Zdravie a kvalita života

Zdravie a kvalita života

Každý deň umožniť stále viac ľuďom žiť plnohodnotnejší život tým, že im budeme ponúkať prístup k udržateľným hygienickým a zdravotným riešeniam prostredníctvom vzdelávania v oblasti hygieny a zdravia.
 
Prečítajte si viac o tom, ako na tom pracujeme:

Rovnosť pohlaví

Búrame tabu pri témach, ako sú menštruácia a inkontinencia. Umožňujeme plnohodnotný spoločenský život tým, ktorých sa to týka. Či už ide o  ženy, dievčatá, mužov alebo príbuzných poskytujúcich starostlivosť.
 
Prečítajte si viac o tom, ako na tom pracujeme:

Rovnosť pohlaví

Čistá voda a sanitárne opatrenia

Čistá voda a sanitárne opatrenia

Zlepšujeme prístup k udržateľným hygienickým riešeniam tam, kde sú potrebné. Snažíme sa o dosahovanie efektívneho hospodárenia s vodou počas celého životného cyklu.
 
Prečítajte si viac o tom, ako na tom pracujeme:

Zodpovedná spotreba a produkcia

Prispievame k udržateľnej a obehovej spoločnosti. Zabezpečujeme efektívne využívanie zdrojov a dizajnu produktov a služieb s perspektívou celoživotného cyklu. Chceme neustále zlepšovať profil udržateľnosti našich inovácií a v našich produktoch používať bezpečné a environmentálne a spoločensky spoľahlivé materiály.
 
Prečítajte si viac o tom, ako na tom pracujeme:

Zodpovedná spotreba

Klimatické opatrenia

Klimatické opatrenia

Zameriavame sa na znižovanie uhlíkovej stopy počas celého životného cyklu, od zodpovednej správy lesov cez šetrenie energiou u našich dodávateľov a vo výrobe v Essity až po produkty, ktoré dodávame našim spotrebiteľom a zákazníkom.
 
Prečítajte si viac o tom, ako na tom pracujeme:

Život na pevnine

Zodpovedne využívame vlákna a ostatné materiály z udržateľných a obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Essity sa zaviazala k zodpovednej správe lesov a k zachovávaniu ich biodiverzity.
 
Prečítajte si viac o tom, ako na tom pracujeme:

Život na pevnine

Ciele Organizácie spojených národov pre udržateľný rozvoj

Ciele Organizácie spojených národov pre udržateľný rozvoj

Ciele Organizácie spojených národov pre udržateľný rozvoj (nazývané aj Program pre udržateľný rozvoj 2030) predstavujú plán opatrení pre ľudí, planétu a prosperitu. Je ich 17 a každý z nich sa zameriava na niekoľko úloh, ktoré sa plnia postupne. Dané ciele a úlohy majú podporovať opatrenia uskutočňované do roku 2030 v oblastiach, ktoré sú pre ľudstvo a planétu kľúčové.
 
OSN ich prijala v roku 2015.
 
Prečítajte si viac o cieľoch OSN:
https://sustainabledevelopment.un.org