Druhy

Existuje mnoho rôznych výrazov, ktorými ľudia opisujú inkontinenciu, napríklad:citlivý močový mechúr, nadmerne aktívny močový mechúr, únik moču a existuje ešte niekoľko lekárskych termínov opisujúcich rôzne druhy oslabenia močového mechúra. Príznaky opísané nižšie by Vám mali pomôcť určiť Váš druh. 

Zapojte sa do tohto rýchleho hlasovania a povedzte nám niečo o sebe

Komu ste sa zverili so svojím stavom?Výsledky

Trpíte únikom moču pri kašľaní, kýchaní, smiechu alebo zdvíhaní ťažkých vecí?

Ide o stresovú močovú inkontinenciu, bežne sa používa označenie stresová inkontinencia. Je to najčastejší druh ženskej inkontinencie. Dochádza k nej, keď sa oslabia svaly panvového dna, ktoré sú oporou pre močový mechúr. Keď sa smejeme alebo kašleme, zvyšuje sa tlak na močový mechúr a svaly panvového dna nie sú schopné dostatočne sa napnúť, aby zadržali moč. Obyčajne ide o malé množstvá moču, no v niektorých prípadoch aj o väčšie.
Je to bežnejšie počas tehotenstva, po pôrode a po štyridsiatke, no môže sa to stať žene v každom veku. V skutočnosti sa každá štvrtá žena počas života stretne so stresovou močovou inkontinenciou a približne 40 % mladých žien ňou trpí pri športovaní. Pomôcť môžu cvičenia na posilnenie panvového dna. Informácie o nich sú uvedené v časti Cvičenie.

Trpíte náhlym nutkaním na močenie?

Ide o urgentnú inkontinenciu, ktorá sa často označuje ako nadmerne aktívny močový mechúr. Človek vtedy trpí náhlym nutkaním na močenie a močový mechúr mimovoľne vylúči moč. Obyčajne sa vtedy vyskytne len malá výstraha a stredné až veľké pretečené množstvá. Človek si priemerne vyprázdňuje močový mechúr 4- až 8-krát za deň, no ak zistíte, že potrebujete močiť častejšie, ako je pre Vás bežné, prípadne ak sa pravidelne budíte viackrát za noc, môže ísť o príznak urgentnej inkontinencie.

Presná príčina tohto druhu inkontinencie nie je známa, no predpokladá sa, že svaly močového mechúra odošlú do mozgu nepresné signály indikujúce, že močový mechúr je plnší ako v skutočnosti. V určitých prípadoch si možno močový mechúr „vytrénovať“, aby sa tomu predišlo. Rady o tomto postupe sú uvedené v časti Čo môžete urobiť. Väčšina ľudí sa vyrovnáva s príznakmi urgentnej inkontinencie pomocou ochranných vložiek alebo ochrannej spodnej bielizne. Sortiment produktov TENA ponúka diskrétnosť a bezpečnosť, takže môžete minimalizovať vplyv urgentnej inkontinencie a viesť plný a aktívny život. Informácie o produktoch a možnosť objednať si vzorky zadarmo nájdete v časti Pavilón produktov.

Mohli by ste mať príznaky zmiešanej inkontinencie?

Niektoré ženy trpia zmiešanou inkontinenciou. Obyčajne ide o kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie. Ak máte obidva druhy inkontinencie, obyčajne zistíte, že jeden druh je nápadnejší ako druhý, takže pri prezeraní časti Čo môžete urobiť sa zamerajte na príznaky, s ktorými sa stretávate najčastejšie. Keď máte pocit, že ste dosiahli dostatočné zlepšenie, môžete sa zamerať na iný príznak.

Máte fyzickú alebo psychickú chorobu, ktorá Vám sťažuje dostať sa na toaletu načas?

Ďalším druhom inkontinencie je neschopnosť dostať sa na toaletu načas pre ťažkosti spôsobené fyzickou alebo psychickou chorobou, ktorá sa označuje ako funkčná inkontinencia. Bezpečnosť a sebaistota, ktoré získate pomocou ochrany pri inkontinencii, môžu znížiť stres vyplývajúci z tejto choroby. Ďalšie rady sú uvedené v časti Čo môžete urobiť.

Trpíte neurologickou chorobou alebo poškodením mozgu?

Choroby ako Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, rázštep chrbtice, skleróza multiplex alebo úrazové poškodenie mozgu môžu mať negatívny vplyv na spôsob komunikácie medzi mozgom a močovým mechúrom, čo má za následok neschopnosť ovládať močový mechúr alebo úplne ho vyprázdniť. Sú známe pod označením neurologické poruchy močového mechúra.

Ak ste na základe uvedených informácií nedokázali určiť svoj druh inkontinencie, odporúčame obrátiť sa na zdravotného pracovníka a dohodnúť si s ním osobné stretnutie.