Čo je to nákladovo efektívna starostlivosť?

Starostlivosť, ktorú poskytujete milovanému blízkemu, nemôžete oceniť v peniazoch, no môžete rozhodnúť o starostlivosti pri inkontinencii, ktorá má vplyv na jej kvalitu a hospodárnosť. Táto časť je praktickým sprievodcom pri vysvetľovaní faktorov, ktoré majú vplyv na kvalitu starostlivosti a celkové náklady na starostlivosť pri inkontinencii.

Dosiahnutie najlepšej možnej starostlivosti

Najdôležitejšou súčasťou dobrej starostlivosti pri inkontinencii je zaistiť fyzické a duševné pohodlie milovaného blízkeho. Kľúčom k tomu je používanie produktov, ktoré poskytujú maximálnu starostlivosť a zabraňujú negatívnym vedľajším javom, ktoré môže spôsobiť inkontinencia. Veci ako pretečenia, zobúdzanie na vlhkom matraci či podráždenie pokožky majú fyzické, psychické aj ekonomické následky.

Takže aké sú faktory, ktoré pomôžu vyhnúť sa týmto následkom?

• Ochrana s rýchlym vsaním s cieľom odviesť moč preč od pokožky znamená, že nedochádza k nepohodlnému pocitu vlhka ani k presiaknutiu moču späť.
• Produkty vyvinuté na základe individuálneho fyzického a psychického stavu milovaného blízkeho zvyšujú pohodlie a znižujú množstvo používaných produktov.
• Menej vlhkosti znamená menšie riziko podráždenia pokožky, najmä ak milovaný blízky musí pre postihnutie či zranenie dlhé obdobia sedieť či ležať.
• Ak opatrovaný človek musí byť polohovaný v ležiacej polohe, produkty určené na tento účel znížia namáhanie a riziko poranenia chrbtice opatrovateľa.
• Menej pretečení znamená nižšie riziko zobudenia sa na vlhkom matraci a riešenia tohto stavu.
• Menej pretečení znamená menej nočných rozruchov pre Vás i milovanú osobu.
• Menej pretečení znamená zriedkavejšie rušivé vymieňanie produktu a menej prania
• Menej pretečení znamená menší strach zo strápnenia a menej stránenia sa spoločnosti
• Menej podráždenia pokožky znižuje potrebu ďalších liekov na ošetrovanie pokožky.
• Indikátor vlhkosti môže zredukovať nepotrebné výmeny
• Nájdite správnu savosť a veľkosť pre milovaného blízkeho: nie je nutné vybrať najvyššiu savosť, okrem toho možno budete potrebovať odlišné produkty na denné a nočné používanie. (Skúste experimentovať a objednajte si vzorku zadarmo)
• Používanie výrobkov, ktoré sú neustále testované z hľadiska bezpečnosti pre pokožku Vašich najbližších.

Pri nákladovo efektívnej starostlivosti teda nejde len o cenu a konkrétny produkt, ale znamená aj výber správnej veľkosti a savosti, výber dizajnu produktu vhodného pre opatrovaného človeka a kontrolu, že je správne vložený pre jeho pohodlie a bezpečnosť, aby ste Vy a milovaná osoba boli na tom psychicky, fyzicky aj ekonomicky lepšie.

V časti Výhody TENA si pozrite, ako je TENA oddaná myšlienke vyvíjať produkty na poskytovanie najlepšej starostlivosti.

Skúste pomocou nášho vyhľadávača produktov nájsť správny produkt pre potreby Vás a milovanej osoby.