Zmiešaná inkontinencia

Ako vyplýva z názvu, ide o zmiešané príznaky. Obyčajne ide o kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie. Ak trpíte obidvomi druhmi, obyčajne jeden z nich spôsobuje viac problémov ako druhý, preto sa najprv treba zamerať na liečbu najčastejšie sa vyskytujúceho príznaku.

Súvisiace termíny:

Ďalšie informácie:

  • Ďalšie informácie o rôznych typoch samovoľného úniku moču u žien nájdete tu: Druhy
  • Ďalšie informácie o rôznych typoch samovoľného úniku moču u mužov nájdete tu: Druhy