Mikčný denník

Vám i zdravotníckemu personálu pomôžu pri hodnotení stupňa a typu inkontinencie záznamy týkajúce sa početnosti a množstva úniku moču a zároveň množstva vypitých tekutín.

Súvisiace termíny: