Slovník

Kliknutím na znaky nižšie sa zobrazia vysvetlivky.

Zadržovanie (retencie) moču

Jedná sa o jednu z príčin inkontinencie. Pre retenciu moču je charakteristický slabý prúd moču, ktorý môže byť prerušovaný, s nutnosťou tlačiť a sa oneskorením medzi snahou sa vymočiť a skutočným počiatkom močenia. Pretože mechúr zostáva plný, môže to viesť k inkontinencii.

Hypoaktívny močový mechúr (so zníženou aktivitou)

Pokiaľ máte hypoaktívny močový mechúr, zadržuje sa v ňom omnoho viac moču, než je normálne. Vzhľadom k tomu, že necítite, kedy je močový mechúr plný, dochádza s rastúcím tlakom k úniku malých množstiev moču.

Porušená funkcia panvového dna

Pokiaľ chceme vyprázdnit obsah konečníku, svalstvo panvového dna sa uvoľní. Zataiaľ čo svalstvo panvového dna je uvoľnené, svaly brucha sa stiahnu s cieľom vytlačit stolicu z konečníka. Keď má niekto porušenú funkciu svalstva panvového dna, má skôr tendenciu panvové dno stiahnuť miesto uvoľnenia. Pokiaľ k tomu dôjde vo chvíli, keď chce vyprázdniť konečník, tlačí proti nepoddajnej svalovej stene.

Hyperaktívny močový mechúr (so zvýšenou aktivitou)

Močový mechúr so zvýšenou aktivitou je stav, pri ktorom sa svaly močového mechúra silno sťahujú a svaly obklopujúce močovú trubicu (trubica, ktorá odvádza moč z močového mechúra) nie sú schopné zastaviť vytekanie moču.

Poruchy močového mechúra s neurologických príčin

Poškodenie nervov, ako následok ochorenia, môže ovplyvniť komunikáciu medzi mozgom a močovým mechúrom. Výsledkom tohoto stavu sú problémy pri kontrole močového mechúra alebo neschopnosť ho celkom vyprázdniť.

Dráždivý močový mechúr

Dráždivý močový mechúr je stav, pri ktorom sa svaly močového mechúra silno sťahujú a svaly obklopujúce močovú trubicu (trubica, ktorá odvádza moč z močového mechúra) nie sú schopné zastaviť vytekanie moču.

Liečba inkontinencie

Existujú rôzne doporučené metódy a spôsoby liečby močovej inkontinencie. Jednou z metód je úprava životného štýlu zahŕňajúca tréning močového mechúra alebo cvičenie svalov panvového dna. Často môže pomôcť i zmena návykov pri príjme tekutín a pri vyprázdňovaní močového mechúra alebo zníženie telesnej hmotnosti.

Manažment inkontinencie

Či už sám/sama trpíte samovoľným únikom moču alebo sa staráte v práci o inkontinentných (niekedy nazýváme starostlivosť o kontinenciu), môžu Vám významne pomôcť inkontinenčné pomôcky.

Inkontinencia (únik moču)

Inkontinencia je samovoľný alebo nekontrolovateľný únik moču (môže sa vzťahovať na oboje – inkontinenciu moču i stolice).

Suchý hyperaktívny mechúr (so zvýšenou aktivitou)

Suchý hyperaktívny mechúr je stav, pri ktorom sa svaly močového mechúra silno sťahujú a svaly obklopujúce močovú trubicu (trubica, ktorá odvádza moč z močového mechúra) nie sú schopné zastaviť vytekanie moču.

Samovoľný únik moču

Samovoľný únik moču je stav, keď je obtiažne udržať kontrolu nad močovým mechúrom, výsledkom čoho môže byť nechcený únik moču. K samovoľnému úniku moču u mužov i žien dochádza z mnohých rôznych príčin.

Pomočovanie je nechcený únik moču. Postihuje nielen deti, ale aj dospelých mužov a ženy. Ak k úniku moču dochádza počas spánku, hovoríme o nočnej enuréze. K pomočovaniu dochádza z mnoha rôznych príčin. Inkontinenciu delíme na urgentnú inkontinennciu, stresovú, zmiešanú, odkvapkávanie moču po vymočení, inkontinenciu z pretekania, funkčnú inkontinenciu, reflexnú inkontinenciu. Ďalšie informácie o príčinách pomočovania nájdete tu. Ak potrebujete pomôcť s únikom moču, existujú rôzne odporúčané metódy a spôsoby liečenia inkontinencie. Jednou z metód je úprava životného štýlu zahŕňajúca tréning močového mechúra alebo cvičenie svalov panvového dna. Často môže pomôcť aj zmena návykov pri príjme tekutín a pri vyprázdňovaní močového mechúra alebo zníženie telesnej hmotnosti. Medzi ďalšie druhy liečby patria lieky, inkontinenčné pomôcky alebo chirurgické výkony. Chirurgické výkony sa odporúčajú iba po dôkladnom zhodnotení a určení presnej príčiny inkontinencie moču. Ten, kto zvažuje chirurgický výkon, by si mal byť vedomý prípadných rizík rovnako ako očakávaných prínosov zákroku. Inkontinenčné pomôcky v zmysle absorbčných inkontinenčných pomôcok by sa mali používat súbežne s úpravou životného štýlu alebo s liekmi. Tieto pomôcky by sa mali využívať tiež v prípadoch, keď zlyhávajú iné spôsoby liečby.

Tréning močového mechúra

Tréning močového mechúra je technika chovania, ktorá vedie k zvýšeniu kapacity močového mechúra a zníženiu početnosti močenia. V priebehu doby sa močový mechúr stáva menej dráždivý a tým lepšie znáša väščí objem moču. Mikčný denník predstavuje prvý krok pri hodnotení urgentnej inkontinencie a pri nastavení programu pre tréning močového mechúra.

Mikčný denník

Vám i zdravotníckemu personálu pomôžu pri hodnotení stupňa a typu inkontinencie záznamy týkajúce sa početnosti a množstva úniku moču a zároveň množstva vypitých tekutín.

Nočné pomočovanie

Nočné pomočovanie (alebo odborne enuréza) je nechcený únik moču. Ak k úniku dochádza behom spánku, hovoríme o nočnej enuréze.

Dermatologicky testované

Proces testovania zabezpečuje, že výrobky budú za reálnych podmienok šetrné k pokožke.

Reflexná inkontinencia

Poškodenie nervov v dôsledku choroby môže mať vplyv na spôsob komunikácie medzi mozgom a močovým mechúrom. To má za následok neschopnosť ovládať močový mechúr alebo úplne ho vyprázdniť.

Oslabenie močového mechúra

Ťažkosti s kontrolovaním močového mechúra, ktoré môžu mať za následok nedobrovoľný únik moču.

Nedostatočne aktívny močový mechúr

Ak máte nedostatočne aktívny močový mechúr, zadržiava oveľa viac moču ako bežne. Človek necíti, kedy je močový mechúr plný, preto pri stúpaní tlaku močového mechúra dochádza k malým únikom moču.

Enuréza

Enuréza (známa aj ako nočné pomočovanie) je nedobrovoľný únik moču. Keď sa vyskytuje v noci počas spánku, označuje sa ako nočná enuréza.

Funkčná inkontinencia

Ide o neschopnosť dostať sa na toaletu načas pre ťažkosti spôsobené fyzickou alebo psychickou chorobou.

Inkontinencia z pretekania

Ide o nepretržitý alebo občasný tok moču, obyčajne spôsobený prekážkou alebo nervovým poškodením.

Svalstvo panvového dna

Svalstvo panvového dna (alebo panvové svaly) je skupina svalov vnútri panvy, ktorá vytvára dno medzi nohami.  Nachádzajú sa medzi lonovou kosťou (vpredu) a chrbticou (vzadu). Oslabenie týchto svalov môže viesť k problémom s močovou inkontinenciou, a pokiaľ sú zasiahnuté uzatváracie svaly  konečníka, aj inkontinenciou stolice.

Močenie

Proces močenia (močenie, prerušenie močenia)

Prostata

Žľaza u mužov pri báze močového mechúra, ktorá obklopuje močovú trubicu. Pri ejakulácii produkuje tekutinu. Často sa u starších mužov zväčšuje a upcháva tak močovú trubicu. Príznakom tohoto zväčšenia je slabý prúd moču známý tiež ako problém s vyprázdňovaním mechúra alebo neúplne vyprázdňovanie mechúra.

Cvičenia panvového dna

Cvičenie svalstva panvového dna zahŕňa stiahnutie a uvolnenie svalov panvového dna, čím sa zlepšuje podpora močového mechúra a uzatvárací tlak močovej trubice.  Najlepšie výsledky pri cvičení svalstva panvového dna dosahujeme pri stresovej a zmiešanej inkontinencii, ale svoju úlohu môže zohrať aj pri urgentnej inkontinencii.

Stresová inkontinencia

Stresovú inkontinenciu charakterizuje nechcený únik moču pri fyzickej aktivite.  Môže sa jednať o fyzickú námahu alebo kašeľ, kýchanie či smiech. pri stresovej inkontinencii sa obvykle jedná o malé množstvo moču, ale toto množstvo je závislé na stupni naplnenia močového mechúra vo chvíli pôsobenia brušného lisu.  Stresová inkontinencia sa obecne spája s oslabením svalstva panvového dna a môže vzniknúť ako následok telesných zmien, ku ktorým dochádza behom tehotenstva, pôrodu a menopauzy.

Urgentná inkontinencia moču

Urgentná inkontinencia, známa tiež pod pojmom suchý hyperaktívny mechúr, súvisí so zvýšenou aktivitou detruzoru močového mechúra (sval mechúra podieľajúci sa na jeho vyprázdňovaní).  Tento stav spôsobuje zvýšené nutkanie na močenie s nedostatočným alebo vôbec žiadnym varovaním a často sa spája aj s únikom moču. V závažných prípadoch sa môže jednať o významné úniky z hľadiska objemu.

Odkvapkávanie moču po vymočení

Únik postmikčných kvapiek je stav, keď sa močový mechúr pri močení nevyprázdni úplne a odtekanie moču pokračuje i po ukončení močenia. To sa deje často pri zväčšenej prostate alebo oslabenom svalstvu panvového dna. Únik postmikčných kvapiek sa lieči kombináciou cvičenia svalstva panvového dna pre posilnenie zvierača a technikou zvanou v angličtine „urethral milking“ (masáž močovej trubice – jednoducho si idete prstom po spodnej strane penisu a tým vytlačíte zvyšný moč von).

Zmiešaná inkontinencia

Ako vyplýva z názvu, ide o zmiešané príznaky. Obyčajne ide o kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie. Ak trpíte obidvomi druhmi, obyčajne jeden z nich spôsobuje viac problémov ako druhý, preto sa najprv treba zamerať na liečbu najčastejšie sa vyskytujúceho príznaku.

Klimaktérium (Menopauza)

Obdobie označujúce trvalé ukončenie menštruačnej aktivity.