Táto stránka používa súbory cookie. · Čo sú súbory cookie? Súhlasím

Oddaná podpora vo vašej každodennej práci

Značka TENA si uvedomuje, že každá situácia a osoba je výnimočná, a preto je pre nás individuálny prístup k starostlivosti kľúčový. To znamená poskytovať produkty a každodennú starostlivosť, ktoré sú individuálne prispôsobené každému klientovi, ako aj pracovnému prostrediu. Vďaka nášmu partnerstvu vás podporujeme pri poskytovaní hodnotnej inkontinenčnej starostlivosti, ktorá zvyšuje kvalitu života klientov a efektivitu vášho zariadenia.

Určenie individuálnych potrieb

Poskytneme vám nástroje, vďaka ktorým môžete vyhodnotiť individuálne potreby pri starostlivosti o každého klienta, a tak ponúknuť každému správnu starostlivosť. Starostlivosť, ktorá je individuálna, dôstojná a efektívna, keďže lepšie pochopíte, čo je pre koho najvhodnejšie.

TENA pre inštitučné zariadenia

Plány individuálnej starostlivosti

Plány starostlivosti prispôsobené potrebám vašich klientov sú nevyhnutnou súčasťou optimálnej inkontinenčnej starostlivosti. Naše podporné nástroje vám pomôžu navrhnúť individuálnu starostlivosť, zlepšiť spotrebu produktov, hygienické rutiny a zdravý režim starostlivosti o pokožku. Individualizované plány nielen, že skvalitňujú život vašich klientov, ale aj podporujú efektivitu vášho personálu a pracovného prostredia.

Podpora každodennej starostlivosti

Ponúkame škálu podporných nástrojov, ktoré pomôžu vášmu personálu pri zavádzaní plánov individuálnej starostlivosti. Naše online školenie a odborné poradenstvo od skúsených zdravotných sestier pomôžu vášmu personálu poskytovať inkontinenčnú starostlivosť, ktorá zlepší život vašich klientov aj vaše podnikanie.

Neustále zlepšovanie

V snahe zaistiť kontinuálne pokroky vo vašom inštitučnom zariadení rok čo rok, ponúkame škálu nástrojov, vďaka ktorým dokážete vyhodnotiť úspešnosť našich riešení. Pomáhame vám kontinuálne prehodnocovať váš rozpočet venovaný nákladom spojeným s inkontinenciou, a zároveň vám poskytujeme nástroje na ohodnotenie zdravia pokožky klientov a spokojnosti klientov aj personálu.

Osobná skúsenosť

TENA nás pravidelne navštevuje a školí náš personál, a to je dôvod, prečo naša starostlivosť pri  inkontinencii tak dobre funguje.

Susanne Birgersson,
vedúca oddelenia, Švédsko

13 %

Keď sme TENA Solutions predstavili v 6 dánskych samostatných správnych jednotkách, výsledkom bolo 13 % zníženie celkových nákladov pri zvládaní inkontinencie. [1]

Nohavičky TENA Slip Maxi

Určené na ťažký až veľmi ťažký únik moču.

Referencie:

1Zaznamenané údaje SCA: Štúdia o inkontinenčných produktoch a službách pri starostlivosti o staršie osoby v zariadení v Kodani: Prípadová štúdia v 4 inštitučných zariadeniach. Január 2011