Táto stránka používa súbory cookie. · Čo sú súbory cookie? Súhlasím

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovávania osobných údajov 

Cieľom spoločnosti Essity je, aby si všetci, ktorých osobné údaje sú spoločnosťou Essity spracovávané, boli istí za každých okolností, že ich právo na súkromie je rešpektované a že ich osobným údajom je venovaná všetka potrebná starostlivosť. Pozrite si aj Zásady správania. Essity bude konať v súlade s miestnymi zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré upravujú zhromažďovanie a používanie údajov spájaných s osobami („osobné údaje”), ako aj v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov je stanoviť princípy, ktoré budú smerodajné pri používaní osobných údajov, ktoré nám zveríte, alebo ktoré o vás získame. Essity alebo relevantné pobočky, ako je uvedené tu alebo na príslušnej stránke, je kontrolór údajov zodpovedný za spracovávanie osobných údajov tu opísaných.

Informácie – osobné údaje

Osobné údaje, vrátane údajov ako mená a adresy, ktoré poskytnete Essity, môžu byť spracovávané manuálne alebo elektronicky. Osobné údaje vami poskytnuté budú spracovávané na účely (i) spracovania vašej požiadavky alebo dohody s vami, (ii) poskytnutia informácií a služieb v spojitosti s uvedenou požiadavkou alebo dohodou, ako aj na účely (iii) marketingu a zákazníckeho servisu a (iv) rozvoja/predaja produktov, a to všetko podľa určenia a aplikovateľnosti v Essity. Poskytnutím osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním a informovaný súhlas bude viazaný podmienkami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v Podmienkach používania.

Každá návšteva stránok Essity môže viesť k registrácii IP adresy použitej na tento vstup. Využívame IP adresy na vyhodnotenie používania stránok Essity. (IP adresa je jedinečné číslo, podľa ktorého je občas možné identifikovať pripojenie používateľa na internet a váš internetový prehliadač ju poskytuje automaticky zakaždým, keď si prezeráte stránku.) Takéto hodnotenia môžu zahŕňať zhromažďovanie informácií o tom, ako využívate stránku, čo zahŕňa aj monitoring používania stránky, ktorý pomôže Essity stránku zlepšiť, personalizovať vašu skúsenosť tým, že vám prispôsobíme obsah, ktorý vidíte, optimalizovať zážitok používateľa a určiť frekvenciu používania. Môže sa to tiež vzťahovať aj na ktorýkoľvek účet používateľa, ktorý máte u Essity. Vytvárame aj štatistickú analýzu zozbieraných údajov.

Citlivé informácie

Ak nám dobrovoľne poskytnete citlivé informácie o sebe (napríklad informácie o vašom fyzickom zdraví), dávate tým Essity svoj súhlas na spracovanie týchto citlivých osobných údajov na účely stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (a akýkoľvek dodatok o používaní údajov v spojení s takýmto zhromažďovaním) do miery, do akej si súhlas vyžadujú platné právne predpisy.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Essity môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ako napríklad distribútorom našich produktov, aby splnili účel, na aký boli zhromaždené. Údaje vami poskytnuté môžu byť prevedené iným stranám Skupiny Essity a/alebo obchodným partnerom sídliacim v Európskej únii, ale aj mimo nej.

Buďte opatrní pri poskytovaní osobných údajov. Je vašou zodpovednosťou zachovať bezpečnosť vašich hesiel a osobných údajov. Vaše používanie tejto webovej stránky predstavuje uznanie a prevzatie týchto rizík.

Prístup a oprava osobných údajov

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa spracovávania osobných údajov alebo sa domnievate, že informácie nami spracovávané sú nesprávne alebo neúplné, kontaktujte spoločnosť Essity, ktorá je zreteľne uvedená na stránke. V rámci miestnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov môžete mať právo na prístup a opravu svojich osobných údajov. Tieto nariadenia budeme rešpektovať do najvyššej možnej miery, aby sme splnili všetky naše právne záväzky.

Ak chcete kontaktovať poskytovateľa ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte Essity na adrese Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka 400, 04912 Gemerská Hôrka.