Partneri

Výrobca inkontinenčných pomôcok Tena SCA Hygiene Products, spol.s r.o. spolupracuje a podporuje:

Logo_SK-MED

SCA Hygiene Products, spol. s r.o. je členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK-MED

logo SKSaPA

 

SCA Hygiene Products, spol. s r.o. je VIP partnerom pre Slovenskú Komoru sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.sk