Poslanie značky TENA

Naše poslanie je jasne definované: zlepšovať život ľudí, ktorí žijú s oslabením močového mechúra či inkontinenciou alebo sa s nimi stretávajú pri práci.

Ide o ľudí…

Inkontinencia sa vyskytuje prekvapujúco často, bez ohľadu na vek či celkové zdravie, a často k nej dochádza aj u ľudí na vrchole síl.

Samotný stav nie je obzvlášť vážny, no okolo inkontinencie pretrváva spoločenské tabu, čo môže narušiť sociálnu sebaistotu ľudí. Neustále prítomný strach z „nehody“ môže spôsobiť, že veľa vecí, ktoré považujeme za samozrejmé, ako je napríklad nakupovanie, cvičenie či dokonca zdvíhanie dieťaťa, sú pre človeka skľučujúce.

Bez správneho manažmentu tohto stavu sa môže stať, že ľudia trpiaci inkontinenciou sa utiahnu do seba a budú si upierať veci, ktoré im v živote spôsobujú najväčšiu radosť.

TENA je oddaná myšlienke, že inkontinencia nesmie brániť ľuďom viesť plnohodnotný a šťastný život. Je to hlavná idea všetkého, čo robíme: či vyvíjame produkty a služby, propagujeme v zdravotných inštitúciách starostlivosť pri inkontinencii zahŕňajúcu osvedčené metódy, alebo šírime na verejnosti poznatky o tejto téme.

… a poskytujeme lepšiu starostlivosť


V starnúcej spoločnosti je pravidlom, že čoraz viac ľudí vyžaduje manuálnu starostlivosť buď doma, poskytovanú milovanými osobami, alebo v profesionálnom rezidenčnom zariadení. Pre príbuzných poskytujúcich starostlivosť môže byť starostlivosť pri inkontinencii fyzicky, psychicky a ekonomicky veľmi náročná. Chceme poskytovať to najlepšie poradenstvo, podporu a produkty, aby sme pomohli docieliť vyššiu kvalitu života pre nich aj pre opatrovanú osobu.

So skúsenosťami TENA v práci so zdravotnými pracovníkmi pokračujeme vo vývoji účinnejších produktov, služieb a vzdelávacích materiálov, ktoré maximalizujú starostlivosť o pacienta a súčasne zohľadňujú potreby opatrovateľov a ekonomickú realitu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo veľkom meradle.