Spoločenská zodpovednosť

Výrobky pre inkontinenciu zaisťujú základné potreby pre ľudí trpiacich samovoľným únikom moču. Prinášajú jasný pozitívny dopad na kvalitu ich života. Zvýšenie nezávislosti, sebavedomia a slobody pohybu umožňuje týmto ľuďom zapojiť sa do sociánych aktivít a tešiť sa z plného a aktívneho života.

Inkontinencia je veľmi bežná – samovoľný únik moču postihuje každú štvrtú ženu vo veku nad 35 rokov a každý ôsmy muž zaznamená počas svojho života skúsenosť so samovoľným únikom moču. Aj napriek tomu však ešte existuje spoločenská a psychologická stigma v súvislosti s týmto stavom. TENA už roky pracuje na vzdelávaní ľudí ohľadom inkontinencie, otvára dialóg v snahe túto stigmu zlomiť a normalizovať.

Značka TENA a jej materská spoločnosť CSA spolupracuje s mnohými vedeckými organizáciami, aby zvýšila štandard starostlivosti o inkontinentných, podporuje výskum v tejto oblasti a zlepšuje kvalifikáciu a vzdelanosť zdravotníckeho personálu. Jedná sa o vitálne dôležité aktivity pri zahájení dialógu, prelamovaní tabu obklopujúcich túto oblasť a pri zlešovaní kvality života ľudí, ktorí samovoľným únikom moču trpia.

Vytvorili sme tiež program CoreWellness, cvičenie vyvinuté v spolupráci so špičkovými odborníkmi, ktoré sa zameriava na silu hlavných svalov (chrbtových, brušných, panvových a bránice) a celkovo zvyšuje kondíciu. Štúdia ukazuje, že cvičenie na podporu svalov panvového dna dokáže liečiť stresovú inkontinenciu moča pri dvoch tretinách žien a zároveň zlepšuje postoj a celkovú silu človeka.