Ekonomická zodpovednosť

Náš záväzok udržaťeľnosti siaha až za životné prostredie. V komunitách, v ktorých sa pohybujeme, hrá dôležitú rolu v oblastiach zamestnanosti a investícií.

Sme hrdí na to, že vytvárame bezpečné, férové a inšpirujúce pracovné prostredie. Aby sme zaistili, že budeme ako spoločnosť fungovať podľa našich kľúčových hodnôt – „Rešpekt, výnimočnosť a zodpovednosť“, vytvorili sme Kódex chovania,  ktorý obsahuje smernice týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, ľudských práv, etiky businessu, zamestnaneckých vzťahov a zapojenia sa do spoločnosti.