Hodnotenie životného cyklu

Ekologická zodpovednosť

Ekologicky zamerané činnosti predstavujú náš trvalý záväzok a služby, ktoré zlepšujú kvalitu každodenného života, pričom obmedzujú dopady našej činnosti na životné prostredie na minimum.

Spoločnosť SCA pracuje intenzívne od roku 1990 na meraní a znižovaní celkových dopadov našich výrobkov na životné prostredie za pomoci procesu známeho ako Hodnotenie životného cyklu  (LCA).

Hodnotenie životného cyklu sleduje každý krok výroby značky TENA, surovinami počínajúc a likvidáciou končiac. To nám umožňuje vypočítať uhlíkovú stopu výrobku. Uhlíková stopa je súčtom všetkých skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú počas životného cyklu. Táto informácia nám umožňuje urobiť tie najlepšie rozhodnutia z hľadiska životného prostredia. Ďalšie informácie o jednotlivých štádiách životného cyklu výrobkov TENA sa môžete dozvedieť na našich stránkach.

V tomto smere sa nám už podarilo dosiahnuť významný pokrok. V Európe sme medzi rokom 2008 a júnom 2009 znížili uhlíkovú stopu výrobkov TENA v rozmedzí od 3 do 17%. Napríklad výrobok TENA Flex znížil svoju uhlíkovú stopu o 17% a TENA Lady o 11% (overené treťou stranou IVL, Swedish Environmental Research Institute – Švédsky inštitút pre výskum životného prostredia).

V rámci zaisťenia ďalšieho pokroku sme si stanovili ďalšie náročné ciele. Dali sme si za cieľ ďalej znižovať našu uhlíkovú stopu pomocou nasledujúcich bodov:

• vývoj udržateľných riešení cestou neustáleho zlepšovania designu našich výrobkov a efektívnejšieho využívania materiálov
• suroviny, ktoré používame, budú pochádzať len zo zodpovedných zdrojov
• zníženie objemu odpadu z výroby a ich balení po použití
• zníženie emisií uhlíka z fosílnych palív a z nakúpenej elektrickej energie a tepla o 20% v rozmedzí rokov 2005 a 2020
• neustále znižovanie množstva odpadu v našich továrňach
• spolupráca s našimi dodávateľmi s cieľom znížiť emisie uhlíka naprieč celým dodávateľským reťazcom