Naša zodpovednosť

S nasadením sa staráme o ľudí a prírodu

V rámci značky TENA pristupujeme k téme udržateľnosti naozaj vážne. Pre nás to znamená prevziať zodpovednosť za dopad nášho businessu na spoločnosť a životné prostredie v zmysle zlepšenia kvality života dnes a prispenie k lepším zajtrajškom.

Udržateľnost nie je novou myšlienkou ani pre nás, ani pre našu materskú spoločnosť Essity. Máme dlhú tradíciu včleňovania environmentálnych a sociálnych aspektov do spôsobu, akým rozvíjame náš business. Po viac ako 10 rokoch zaznamenávame pokrok v týchto otázkach do verejne prístupných správ o udržaťeľnosti (Sustainability Reports).

Sme hrdí na to, že naše snahy sú známe po celom svete. Spoločnosť Essity bola zahrnutá do indexov Dow Jones Sustainability Indexes 2009 – globálny index mapujúci výkonnosť vedúcich spoločností na svete, ktoré poháňa práve udržateľnosť v sociálnej, environmentálnej a ekonomickej oblasti.

Spoločenská zodpovednosť

Veľa energie venujeme tomu, aby bol každodenný život našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov lepší, jednoduchší a bezpečnejší.

Pre viac informácií kliknite sem.

Ekonomická zodpovednosť

Spoločnosť Essity prispieva k ekonomickému rozvoju komunít v miestach, kde vyvíja svoju činnosť. Vytvára pracovné píležitosti a zlepšuje ekonomickú úroveň života tisícov rodín.

Pre viac informácií kliknite sem.

Ekologická zodpovednosť

Naša ekologicky zameraná činnosť demonštruje dlhodobý záväzok pomáhať pri ochrane životného prostredia.

Pre viac informácií kliknite sem.

Spoločenská zodpovednosťEkonomická zodpovednosťEkologická zodpovednosť